Af Anne Linder

Styrkemappen – Et inspirations- og idémateriale

 • Antal
  -
  +
  997,50 kr.
I alt
997,50 kr.
798,00 kr. ekskl. moms
Et praktisk værktøj til arbejdet med livsduelighed og karakterstyrker. Materialet består af en række plakater og kort, som giver mulighed for at kortlægge, udforske og anvende den enkeltes karakterstyrker fx i klassesammenhæng.

Via aktiviteter som enkle spil og konkurrencer får deltagerne indsigt i egne og andres styrker og udviklingsmuligheder.

Materialet inddrager desuden tegn til tale (TTT), som giver mulighed for visuel og kinæstetisk understøttelse af kommunikationen ved via enkle tegn at inddrage mimik og kropssprog.

Styrkemappen – et inspirations- og idémateriale giver grundlag for at kunne skabe og understøtte et ressourceorienteret læringsmiljø, der appellerer til flere læringsstile, og giver således mulighed for at arbejde med begrebet psykologisk kapital eller livsduelighed. Livsduelighed forstås her som menneskets behov for at realisere sine egne potentialer, og livsdueligheden styrkes, når individet oplever at have indflydelse på sine egne livsomstændigheder.

Materialet henvender sig til professionelle, der arbejder med at inddrage individets karakterstyrker i det pædagogiske arbejde såvel inden for det almene som det specialpædagogiske område. Materialet kan anvendes med en klasse, med mindre grupper eller med enkelte børn, unge og voksne og i mange pædagogiske og udviklingsfokuserede kontekster, herunder fx det professionelle teamsamarbejde.

Styrkemappen – et inspirations- og idémateriale kan anvendes som et selvstændigt materiale eller indgå i arbejdet i kombination med bogen Livsduelighed og børns karakterstyrker samt Styrkekompasset.

Fakta

Udgivelsesår
2015
ISBN
Varenr. 9666-00

Om forfatteren

AL
Anne Linder

Anne Linder er psykolog, forfatter og centerchef for Dansk Center for ICDP.

Komplet sæt

Et komplet sæt af materialet (varenr. 9666-00) består af:

 • Vejledning til Styrkemappen
 • A. 1 stor oversigtsplakat med ikoner og navne på de 24 styrker – A1
 • B. 26 ens oversigtskort med alle styrkenavne – A5
 • C. 24 forskellige plakater med ikon, styrkenavn og tegn (TTT) – A4
 • D. 24 forskellige styrkekort med ikon og styrkenavn – A5
 • E. 24 forskellige styrkekort med tegn (TTT) – A5
 • F. 24 forskellige styrkekort med styrkeforklaring – A5

 

Relaterede varer