Funktionsbeskrivelse
Test

Funktionsbeskrivelse

650,00 kr. u/moms
812,50 kr. m/moms
Bestil test
Bestil denne test via bestillingsformularen

Danskudviklet spørgeskema til kortlægning af kognitive funktioner. Spørgeskemaet er nemt og hurtigt at administrere og munder ud i en detaljeret kognitiv profil, som fx kan danne udgangspunkt for valg af uddannelse eller job eller udgøre fundamentet for psykoedukation og udviklingsarbejde.

Funktionsbeskrivelse er et spørgeskema rettet mod 17-50-årige, som skal udredes for kognitive vanskeligheder fx i forbindelse med uddannelses- eller arbejdsmarkedsparathedsvurderinger. Materialet er udviklet af neuropsykologerne Aase Tromborg og Helle Kjærgård, som har mangeårig erfaring med at arbejde med børn og unge med kognitive funktionsvanskeligheder.

Funktionsbeskrivelse kortlægger en persons styrker og svagheder inden for forskellige funktionsområder og bygger bro mellem moderne viden om hjernens funktion og læringsmåder og den konkrete praksis med eksempelvis uddannelsesparathedsvurderinger.

Spørgeskemaet kan udfyldes digitalt eller på papir, og det er en selvvurdering, hvor personen selv tager stilling til graden af sin funktion på følgende områder: Energi, Opmærksomhed, Hukommelse og indlæring, Styring, Samvær med andre, Dansk, Matematik og Motorik. Funktionsbeskrivelse giver bl.a. indsigt i personens (selvoplevede) stærke og svage kognitive funktioner, hvor personen har behov for støtte, hvilken læringsstil personen foretrækker, samt hvad personen motiveres af.  

Med Funktionsbeskrivelse øges muligheden for at lave realistiske vurderinger og match mellem en borger og uddannelsestilbud, praktikpladser eller job. Det er desuden oplagt at anvende spørgeskemaet i forbindelse med praktikforløb og arbejdsprøvninger, som udgangspunkt for tilrettelæggelsen af udviklingsarbejde, til psykoedukation, støttende samtaler om kognitive styrker og begrænsninger, til at måle effekten af indsatser, til at opdele eller sammensætte grupper. Da Funktionsbeskrivelse kan identificere behov for yderligere udredning, er spørgeskemaet også et værdifuldt screeningsværktøj.

Den digitale udgave af Funktionsbeskrivelse indeholder en højtlæsningsfunktion. Både papirudgaven og den digitale udgave af spørgeskemaet scores digitalt, og på baggrund af resultatet er det muligt at generere tre forskellige resultatoversigter. Den mest detaljerede rapport (Kognitiv profil) er rettet mod fagpersonen, og den indeholder bl.a. overordnede konklusioner og praktiske anvisninger til det videre arbejde. Herudover er det muligt at generere en resultatoversigt, som kan udleveres til borgeren (Min kognitive profil) samt en Gruppeoversigt til fagpersonen, som giver et overblik over flere borgeres profiler.

Til Funktionsbeskrivelse hører en manual, som bl.a. indeholder beskrivelser af de forskellige funktionsområder og information om afprøvningen af materialet forud for udgivelsen.

Pris, startpakke:

  • 1 stk. Manual + 1 stk. papirspørgeskema med onlinescoring (varenr. 0132-00) - 650 kr. ekskl. moms

Priser, supplerende materiale:

  • Manual til Funktionsbeskrivelse (varenr. 0132-01) - 525 kr. ekskl. moms.
  • 10 stk. papirspørgeskema med onlinescoring (varenr. 0132-07) - 1595 kr. ekskl. moms.
  • 1 stk. onlinespørgeskema med onlinescoring (varenr. 0132-08) - 148 kr. ekskl. moms.

Se eksempler på rapporterne ”Min kognitive profil” (til borgeren) og "Kognitiv profil" (til fagpersonen) under Bilag neden for.

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende udgivelser

Beskriver i et lettilgængeligt sprog og med mange konkrete eksempler og gode råd, hvordan man kan planlægge og gennemføre opstarten og indkøringsfasen i daginstitutionen.
Udkommer Fredag 1. juni 2018

,
Hvordan kan samskabelse skabe værdi i organisationer, og hvilket lederskab er nødvendigt i den samskabende organisation?
Udkommer Mandag 4. juni 2018

Nyt system til den første læseundervisning. Lærervejledningen indeholder en udførlig beskrivelse af systemet og redegør for den teoretiske baggrund for materialet, og giver desuden en grundig side for side-vejledning i anvendelsen af læsebogen og arbejdsbogen samt de tilhørende kreative aktiviteter og kopiark
Udkommer Fredag 15. juni 2018

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder. Forventet udgivelse medio 2018.
Udkommer Onsdag 1. august 2018

Alle kommende udgivelser

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Alle forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

    Vi ser frem til at høre fra dig.