LogoFoVa
Test

LogoFoVa

1.075,00 kr. u/moms
1.343,75 kr. m/moms
Bestil test
Bestil denne test via bestillingsformularen

Logopædisk udredning af Fonologiske Vanskeligheder er et testmateriale af Marit C. Clausen til udredning af børn med udtalevanskeligheder med specielt fokus på fonologiske vanskeligheder.

Ny udgave november 2016

LOGOFOVA 2. UDGAVE ER FORBEDRET MED:

• Nye registreringsark og opgørelsesark, som er mere tidsbesparende og systema- tiske. Materialet tager højde for nye internationale kriterier for klassifikation af en proces.

• Flere børn i det normative datagrundlag samt inklusion af et pilotstudie på 2-årige danske børn.

• Opdateret manual, hvor alle eksempler nu gives både i Dania og IPA, og hvor nye data og analyser beskrives. Yderligere forefindes en mere udførlig gennemgang af casene samt ny inkonsistenscase.

Stimulushæfte 1: Fonologitest og Stimulushæfte 2: Inkosistenstest er uændret.  

Bestil LogoFoVa

Et komplet sæt af LogoFoVa består af:

 • Vejledning
 • Stimulushæfte 1 bog / App
 • Stimulushæfte 2 bog / App
 • Opgørelsesark for Konsonanter, Konsonantklynger og Vokaler (sæt a 10)
 • Registrerings- og opsamlingsark - Fonologitest (sæt a 10)
 • Registreringsark - Inkonsistenstest (sæt a 10)

Husk, at angive om opgørelses- og registreringsarkene skal være til IPA lydskrift eller Dania lydskrift.

Ekstra vejledning, stimulus- hæfter og opgørelses-og registreringsark kan købes separat. Stimulushæfterne fås også som APP til iPad.

LogoFoVa henvender sig til professionelle, som arbejder med børn med sprog- og talevanskeligheder, dvs. logopæder, talepædagoger og tale- hørelærere.

Kontakt forlaget på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050 for køb af testen.

APP til iPad

Stimulushæfte 1 og 2 fås i bogform eller som APP til iPad.

App'en tilgås på domænet logofova.dpf.dk via aktivering af adgangskode. Efter køb modtager du en e-mail med din personlige adgangskode.

App’en kan KUN tilgås via iPad og låses fast til den iPad, du aktiverer adgangskoden på. Du skal således før aktivering af adgangskoden vælge, hvilken iPad du vil arbejde med app’en på. Adgangskoden kan ikke deles med andre eller aktiveres på andre iPad’s.

LogoFoVa (Logopædisk udredning af Fonologiske Vanskeligheder) er et testmateriale til udredning af børn med udtalevanskeligheder med specielt fokus på fonologiske vanskeligheder, udarbejdet af Marit C. Clausen.

Materialet består af en fonologitest (Stimulushæfte 1) med 100 billeder, som tester de danske fonemer og en række udvalgte konsonantklynger i de forskellige positioner, som de kan optræde i på dansk. Derudover indeholder LogoFoVa en inkonsistenstest (Stimulushæfte 2), som består af 25 udvalgte ord fra materialet, som kan bruges til at teste, om børnene er konsistente i deres produktioner. Stimulushæfte 1 og 2 fås i bogform eller som APP til iPad.

Testmaterialet bygger på et normativt datagrundlag på ca. 450 børn i alderen 2,5-5 år, som er blevet testet af talepædagoger og logopæder fra 20 forskellige byer i alle landets regioner. Igennem det normative datagrundlag kan testen bruges til at vurdere, hvilke fonologiske processer der er alderssvarede, forsinkede eller afvigende. Denne vurdering kan bruges til at klassificere børn med udtalevanskeligheder efter Dodds klassifikationsmodel, som inddeles i fire grupper:

 • artikulationsvanskelighed
 • fonologisk forsinkelse
 • konsistent fonologisk vanskelighed og
 • inkonsistent fonologisk vanskelighed.

Indsamlingen af de normative data blev desuden anvendt til at kvalificere stimulusmaterialet.

Foruden stimulusmaterialet hører der registreringsark til begge test. Til fonologitesten er der desuden opsamlingsark samt opgørelsesark for Konsonanter, Konsonantklynger og Vokaler. I vejledningen findes en beskrivelse af den teoretiske baggrund for testen samt case-eksempler for at knytte testen til praksis.

LogoFoVa henvender sig til professionelle, som arbejder med børn med sprog- og talevanskeligheder, dvs. logopæder, talepædagoger og tale- hørelærere.

Priser pr. 22. november 2016:
Komplet sæt BOG 1.075,00 kr. ekskl. moms.
(varenr. 0114-005 IPA / varenr. 0114-006 Dania)
Komplet sæt APP til iPad  925,00 kr. ekskl. moms.
(varenr. 0114-003 IPA / varenr. 0114-004 Dania)
Ekstra sæt BOG Vejledning, Stimulushæfte 1 + Stimulushæfte 2: 829,00 kr. ekskl. moms.
(varenr. 0114-05)
Ekstra sæt Vejledning, APP til iPad Stimulushæfte 1 + APP til iPad Stimulushæfte 2: 729,00 kr. ekskl. moms.
(varenr. 0114-06)
Vejledning: 279,00 kr. ekskl. moms.
(varenr. 0114-01A)
Stimulushæfte 1 BOG Fonologitest: 450,00 kr. ekskl. moms.
(varenr. 0114-51)
Stimulushæfte 1 APP til iPad Fonologitest: 350,00 kr. ekskl. moms.
(varenr. 0114-81)
Stimulushæfte 2 BOG Inkonsistenstest: 220,00 kr. ekskl. moms.
(varenr. 0114-52)
Stimulushæfte 2 APP til iPad Inkonsistenstest: 150,00 kr. ekskl. moms.
(varenr. 0114-82)
Opgørelsesark for Konsonanter, Konsonantklynger og Vokaler, sæt a 10 stk.: 225,00 kr. ekskl. moms.
(varenr. 0114-30 IPA / varenr. 0114-40 Dania)
Registrerings- og opgørelsesark - Fonologitest, sæt a 10 stk.: 100,00 kr. ekskl. moms.
(varenr. 0114-31 IPA / varenr. 0114-41 Dania)
Registreringsark - Inkonsistenstest sæt a 10 stk.: 25,00 kr. ekskl. moms.
(varenr. 0114-32 IPA / varenr. 0114-42 Dania).


Ph.d.-afhandling omhandlende LogoFoVa

Marit Carolin Clausen, forfatter til LogoFoVa, har i november 2016 forsvaret sin ph.d.-afhandling, Phonological Development and Differential Diagnosis of Speech Sound Disorders in Danish-speaking Children, i hvilken LogoFoVa var omdrejningspunktet.

Marit blev rost til skyerne af det internationale bedømmelsesudvalg med deltagere fra såvel England som Australien, der kaldte afhandlingen for ”groundbreaking”, ”outstanding” og af signifikant for betydning for danske logopæder.

Forsvaret fandt sted på Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet. 

Bilag Størrelse

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende udgivelser

Nyt system til den første læseundervisning. Lærervejledningen redegør for den teoretiske baggrund for materialet, og giver en grundig side-til-side-vejledning i anvendelsen af Læsebogen og Arbejdsbogen samt de tilhørende kreative aktiviteter og kopiark.
Udkommer Onsdag 8. august 2018

Kort og klar viden om følelsen vrede, og om hvornår vreden bliver problematisk. Du kan blive bedre til at få kontrol over din vrede og give slip på den med bogens forskellige øvelser.
Udkommer Onsdag 15. august 2018

Omsorgssvigt eller giftig stress i opvæksten forstyrrer hjernens udvikling og funktion. Bogen giver en forskningsbaseret gennemgang af hvad omsorgssvigt og understimulering betyder for den udviklende hjerne.
Udkommer Fredag 17. august 2018

At være glad for sig selv handler om at have en god og nærværende relation til sig selv, ligesom man kan have gode relationer til andre. Derfor er det netop relationerne og måden, vi er sammen på, der er i fokus i denne personlige og livskloge bog.
Udkommer Mandag 20. august 2018

Alle kommende udgivelser

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Alle forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Torsdag 20. september 2018 kl. 09:30 - kl. 15:30

Alle øvrige arrangementer

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.