Psyke & Logos nr. 1, 2012
Tidsskrift

Psyke & Logos nr. 1, 2012

Årgang 33, nr. 1, 2012

191 sider, 504 sider

188,00 kr. u/moms
235,00 kr. m/moms

TEMA: Emotioner

Fri adgang online

Online back files af artikler og numre af tidsskriftet Psyke & Logos udgivet fra nr. 1, 2001 til og med nr. 2, 2018 er frit tilgængelige på tidsskrift.dk som hostes af Det Kgl. Bibliotek.

Der er en karenstid på ét år på online adgang til nye numre af tidsskriftet. Således vil online-udgaven af Psyke & Logos nr. 1, 2020 kun være tilgængelig fra udgivelsestidspunktet for abonnenter på tidsskriftet, mens artiklerne i dette nummer først bliver frigjort til ikke-abonnenter 12 måneder senere. 
______________________

PSYKE & LOGOS udgives med støtte fra Institut for Kommu- nikation og Psykologi Aalborg Universitet (AAU), Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet (AU), Psykologisk Institut Aarhus Universitet (AU) og Institut for Psykologi Københavns Universitet (KU).

Bøger til anmeldelse sendes til redaktionens adresse:
Psyke & Logos
Att.:  Klaus Bærentsen
Psykologisk Institut
Bartholins Allé 11
Bygning 1340, 347
8000 Aarhus C

Emotioner er både positive og negative, individuelle og sociale, erkendelsesudvidende og - ødelæggende, og er derfor en meget spændende indgang til forståelse af en række psykologiske områder. Med dette temanummer ønsker Psyke & Logos at sætte fokus på, hvordan dansk psykologi forholder sig til emotionernes renæssance. Hvordan arbejdes der i dansk psykologi med emotionsforskning? Temanummerets artikler falder i tre hoveddele: Den første del tager almenpsykologiske perspektiver op i form af social- og udviklingspsykologien. Næste hoveddel behandler emotioner ud fra kliniske perspektiver, og sidste hoveddel fokuserer på pædagogisk psykologi.

Det sociale bånd og følelser i menneskers interaktion. Thomas Scheffs socialpsykologiske perspektiv på stolthed og skam. Af Inger Glavind Bo.

Young children's understanding of envy. Precursors of young children's understanding of selv-conscious emotions: envy across cultures. Af Kristine Jensen de López, Laura Quintanilla Cobian, Marta Giménez-Dasi & Encarnación Sarriá Sánchez.

Modoverføringsfølelser - Betydningsfulde og betydningsskabende i terapi med Borderlineklienter. Af Charlotte Simonsen.

Terapeutisk forandring gennem terapeutens egne emotionelle processer. Af Mette Thuesen.

Følelser i bevægelse. Om læreprocesser i musikterapeutens uddannelse. Af Charlotte Lindvang & Lars Ole Bonde.

Emotioners betydning for kommunikativ rehabilitering af mennesker med afasi. Af Ulla Konnerup & Lene Tanggaard.

Fra erhvervsuddannelse til semi-terapeutisk samtalerum? - Emotionelle handlinger som fastholdelsesgreb inden for erhvervsuddannelsessystemet. Af Lena Lippke.

The funny story we have hear too often: Positive emotioner i kunstoplevelser og deres indflydelse på læring. Af Tatiana Chemi.

Tale til Benny Karpatschof i anledning af hans udnævnelse til æresmedlem af Psyke & Logos redaktion. Af Jytte Bang på vegne af redaktionen på Psyke & Logos' konference om 'mindfulness' den 30. august 2011.

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Det kognitive funktionsniveau har væsentlig betydning for den enkeltes evne til at følge en uddannelse, passe sit arbejde, regulere følelser og indgå i og fastholde sociale relationer.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

,
Når en leder rykker opad i organisationen, skal noget læres og andet aflæres. Det er afgørende at vide hvad og hvordan.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

, ,
Præsenterer på en tilgængelig måde de væsentligste resultater fra mindsetforskningen og diskuterer, hvad det udviklende mindset koblet med psykologisk tryghed kan betyde for virksomheder og ledere
Udkommer Torsdag 3. juni 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

    Vi ser frem til at høre fra dig.