Af Annette Falk, Beth Kofod, Birte Volmer Larsen, Charlotte Jensen, Dorthe Haven (red.), Hans-Pauli Christiansen, Helle Folke Pedersen, Julie Kock Clausen (red.), Kai Lundsteen, Karen Foged, Kenneth Baun, Kirsten Stannow, Laila Boye, Lars Nørregaard, Leif Petersen, Lene Bagger, Lene Bech, Liselotte Kulpa og Ulla Milling

Voksne ordblinde

En antologi

  • Bog
    -
    1
    +
    70,00 kr.
I alt
70,00 kr.
56,00 kr. ekskl. moms

For den ordblinde er det af afgørende betydning at blive mødt med professionel kompetence både i forbindelse med uddannelse og arbejde, men det er også vigtigt, at arbejdskammerater, familie og venner kender til ordblindhed. Denne håndbog præsenterer aktuelle erfaringer og viden om centrale aspekter af ordblindhed. Den henvender sig til professionelle, fx undervisere, studievejledere, socialrådgivere, arbejdsgivere og it-konsulenter. Også de ordblinde selv og deres pårørende vil kunne hente central viden om ordblindhed og om, hvilke muligheder der findes for voksne ordblinde.

Forord af Julie Kock Clausen og Dorthe Haven, Dansk Videnscenter for Ordblindhed.

Fakta

Udgivelsesår
2005
ISBN (Bog)
978-87-7706-454-8
Antal sider
176

Om forfatterne

AF
Annette Falk

Annette Falk er seminarielektor ved Ribe Statsseminarium/CVU-Vest. Hun underviser hovedsageligt i dansk og er studievejleder på læreruddannelsen. Hun er uddannet folkeskolelærer i 1983 og cand.mag. i dansk og filosofi i 1995. Derudover har hun i 2003 afsluttet studievejlederuddannelsen.

BK
Beth Kofod

Beth Kofod er socialpædagog og cand.phil. i dansk. Uddannet som indvandrerlærer og FVU-lærer. Har undervist indvandrere. Ansat på Forkursus i 2003 hvor hun underviser i dansk og psykologi.

BL
Birte Volmer Larsen

Birte Volmer Larsen er seminarieuddannet lærer, uddannet læselærer i 1996, Pædagogisk Diplom uddannelse i psykologi fra DPU 2001 og er eksamineret speciallærer (tale-og-læse-modulet) i 2003. Hun er ansat ved Københavns VUC som AVU- og FVU-lærer og har siden 2000 været koordinator for KVUC´s ordblindeafdeling.

Charlotte Jensen

Charlotte Jensen er cand.psych. fra Århus Universitet og har en 3-årig tegneterapeutisk efteruddannelse med fokus på chok-traumebehandling. Hun har haft egen praksis siden 2006 samt en deltidsstilling i Det Palliative Team på Århus Sygehus siden 2008, hvor hun arbejder med døende og pårørende. Charlotte har desuden erfaring fra Kræftrådgivningen i Århus 2002-2007, hvor hun blandt andet har haft børnegrupper for raske søskende til børn med kræft. Hertil kan føjes adskillige undervisningsopgaver for patientforeningerne: Gigtramte Børns Forældreforening, Bløderforeningen, Sjældne Diagnoser og Parkinsonforeningen.

D(
Dorthe Haven (red.)

Dorthe Haven er cand.mag. i audiologopædi og dansk. Hun er faglig centermedarbejder ved Dansk Videnscenter for Ordblindhed med unge og voksne ordblinde som særligt arbejdsområde.

HC
Hans-Pauli Christiansen

Hans-Pauli Christiansen er uddannet lærer og læsepædagog. Formand for Ordblinde-/dysleksiforeningen i Danmark siden 1997. Siden 1993 Skoleleder af Voksenskolen i Albertslund.

HP
Helle Folke Pedersen

Helle Folke Pedersen er mor til 2 voksne sønner. Den ene læser på universitetet, og den anden er ordblind.

Relaterede varer