Nye udgaver af det kendte stave- og grammatiksystem STAV

GENNEMREVIDERET – OPDATERET - NYT LAYOUT

Det reviderede STAV 3, 4 og 5 er klar nu

 STAV 0, 1, 2, 6, 7 og 8 forventes i 2023/2024

STAV-materialet er i denne nye udgave gennemrevideret og udbygget med nye opgavetyper og tilgange, som underbygger og udvider det velkendte STAV-materiale, som er anvendt af tusindvis af lærere og elever.

I den nye udgave af STAV er opgaverne mere induktive og inspirerer eleverne til en mere opdagende tilgang. Eleverne skal arbejde undersøgende med tekster og sætninger og selv opdage grammatiske regler fremfor at få dem serveret. Derudover skal eleverne selv konstruere tekster, hvor de bruger det, de har lært. Dette er med til at motivere eleverne, da STAV giver dem en mere kontekstbaseret tilgang i arbejdet med stavning og grammatik.

Derudover er opgaverne differentierede, så eleverne skal løse opgaver, der er tilpasset deres niveau.

Revidering
Foreløbig er STAV 3, 4 og 5 klar – både Elevhæfte og Facit. De øvrige Stav hæfter revideres også og vil udkomme løbende:

Skoleår 23/24: Stav 2, 6, 7
Skoleår 24/25: Stav 1 og 8 (Stav 0 mindre revidering)

Fagteam eller læsevejleder

BOOK OS TIL ET MØDE

Kunne du tænke dig at få os ud til et fagteammøde eller læsevejledernetværksmøde? Det kunne fx være et oplæg om kontekstbaseret grammatik og skrivning, hvor det nye STAV og/ eller materialet SKRIV derudad indgår. Vi præsenterer meget gerne vores undervisningsmaterialer eller pædagogiske prøver for jer – enten fysisk møde eller online. Skriv til msb@dpf.dk.

STAV