Kognition & Pædagogik

Hold dig ajour med de nyeste tendenser og aktuelle temaer i den pædagogisk-psykologiske forskning og praksis.

Kognition & Pædagogik præsenterer den nyeste viden inden for felter som: Læring og kreativitet - Hjerne, psyke og eksistens - Intelligens og kompetenceudvikling - Generel pædagogik og specialpædagogik - Videnskabelige, moralske og æstetiske læreprocesser.

Hvert af de fire årlige numre er skrevet af førende fagfolk og forskere fra ind- og udland. Redaktionen repræsenterer et bredt udsnit af dansk pædagogisk-psykologisk forskning og praksis.

Læs mere

Årgang 2021 | Temaer

Kognition & Pædagogik | Nr. 119

Data og kompetenceudvikling

Der har i de seneste år været en stigende interesse for, hvordan man gennem generering af forskellige former for data, bliver i stand til at træffe bedre beslutninger i pædagogiske læringsmiljøer. Denne interesse har samtidig ført til et behov for at lære, hvordan man overhovedet indsamler og kan gøre brug af relevante data i pædagogiske sammenhænge. Med andre ord åbner denne interesse dels op for forskning i, hvordan man på baggrund af data kan styrke kompetenceudviklingen i forskellige læringsmiljøer og dels for forskning i, hvordan man udvikler kompetencer i at bruge data. Temaredaktører: Micki S.K. Sunesen & Thomas R.S. Albrechtsen.

Kognition & Pædagogik | Nr. 120

Vidensinformeret undervisning og pædagogisk praksis

Dette nummer fokuserer på formativ vurdering som grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen. Formative vurderinger indebærer, at læreren indsamler viden om eleverne med henblik på tilrettelæggelse af den fremtidige undervisning. I temanummerets artikler præsenteres en række kortlægningsværktøjer til brug for undervisningens tilrettelæggelse, og værktøjerne illustreret efterfølgende med en række eksempler fra praksis. Temaredaktør: Poul Nissen.

Kognition & Pædagogik | Nr. 121

Neuropædagogik – perspektiver på lærings- og udviklingsprocesser

Dette temanummer belyser den pædagogiske betydning af de nyeste landvindinger inden for kognitions- og neurovidenskaben, som har bidraget til at udvide læringsbegrebet. Med den tredje generation af neurovidenskab er det igen blevet tydeligt, at man ikke kan forstå læring alene ved at undersøge og måle på hjernen. Man må derimod undersøge det kropsligt funderede samspil mellem mennesker i konkrete situationer. I det lys giver begrebet neuropædagogik igen mening. Temaredaktør: Andreas Nielsen.

Kognition & Pædagogik | Nr. 122

Online-undervisning: Fordele og ulemper

I forbindelse med en tiltagende digitalisering i samfundet, og senest i sammenhæng med Covid-krisen, er der skabt en række erfaringer med alternative læringsmiljøer i form af online-undervisning på flere niveauer af uddannelsessystemet. Temanummeret vil se nærmere på dette fænomen i form af undersøgelser og diskussioner af de pædagogiske fordele og ulemper der er ved at gennemføre undervisning online. Temaredaktør: Thomas R.S. Albrechtsen.