Læsevanskeligheder

Elever i læsevanskeligheder har behov for kvalificeret, langvarig, intensiv undervisning målrettet deres vanskeligheder. Undervisningen skal desuden være inkluderende. Den inkluderende læseundervisning skal give elever i læsevanskeligheder mulighed for deltagelse i undervisningen og i skolens fællesskab. Derfor er det så vigtigt, at planlægningen af undervisningen sker løbende, så eleverne oplever sig som anerkendte og aktive deltagere. Med materialerne fra Dansk Psykologisk Forlag får du hjælp til planlægningen af undervisningen af elever i læsevanskeligheder.

Læs mere