Peter Büchner Hede

Peter Büchner Hede

Om forfatteren

Peter Büchner Hede er uddannet pædagog. Han har desuden en diplomuddannelse i offentlig ledelse og arbejder til daglig med pædagogisk idræt inden for skole- og SFO-området, hvor fokus ligger på at skabe sammenhæng mellem læring, trivsel og udvikling med afsæt i krop og bevægelse. Da Peter startede som pædagog i en SFO, var det en ganske almindelig SFO med mange forskellige aktivitetstyper og ingen fast pædagogisk linje. I 2008 kom institutionen med i projektet Fra SFO til Idræts SFO, hvilket har haft stor betydning dels for institutionens faglige profil og udvikling, men også Peters egen. Nu bruger SFO-en Pædagogisk idræt som middel og metode til at fremme og arbejde med fastlagte pædagogiske mål. Peter leder og faciliterer et idræts-SFO-netværk i Hillerød kommune, hvor alle SFO-er nu er Idræts-SFO-er. Her er fokus på at tilbyde SFO-medarbejderne netværksmøder og kompetenceudvikling inden for Pædagogisk idræt.

Peter samarbejder med VIA UC i Århus, som faciliterer og står bag konceptet Pædagogisk idræt. Her underviser Peter desuden i Pædagogisk idræt, og han gennemfører certificeringsforløb for daginstitutioner og kompetenceudviklingsforløb for pædagoger – kaldet Bevægelsesteams. Han har derudover opfølgningskurser under VIA og har sideløbende konsulentopgaver i kommunalt regi.

Kontakt: peterbuchner@mail.dk
 


Det siger forfatteren om Pædagogisk idræt – Læring og bevægelse i skole og fritid (2014)

Derfor skrev jeg bogen:
”Mit udgangspunkt for at skrive bogener, at jeg så og stadig ser et behov for at have metodelitteratur, særligt på SFO-området. Der er stort set ingenting, hvis man sammenligner med daginstitutionsområdet. Samtidig så jeg det som en oplagt chance, i og med at skolereformen blev vedtaget – en reform med særligt fokus på bevægelse. Jeg har arbejdet med denne metode, længe inden reformen overhovedet var i støbeskeen, og den tænkning, der ligger til grund for Pædagogisk idræt, falder direkte i tråd med intentionerne i reformen. Derfor har mit ønske været at bidrage med en håndgribelig og omsættelig bog til danske lærere og pædagoger. Det er en stor omvæltning for mange at skulle tænke mere bevægelse ind i læreprocesserne, og dette har jeg forsøgt at give svar og bud på hvordan kan gøres.”

Mine inspirationskilder:
”Jeg tager meget afsæt i det undervisningsmateriale, som er udviklet af Grethe Sandholm og Tanja Christensen i forbindelse med ovennævnte undervisning. Dette materiale udgør på sin vis grundstammen og grundforståelsen i Pædagogisk idræt. Derudover er det primært egne erfaringer, jeg trækker på i bogen – suppleret med relevante pointer og argumenter fra både forskere og andre relevante aktører. Så er det ingen hemmelighed, at mine medarbejdere har været en vigtig årsag til, at jeg har skrevet bogen. Jeg er blevet opfordret pga. min viden og erfaring.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Jeg er egentlig stolt af hele værket. Jeg er glad for, at jeg har holdt sproget på et letlæseligt og forståeligt niveau, og jeg synes, bogen er overskuelig og let at gå til. Jeg er glad for, at jeg har foldet Pædagogisk idræt ud som mere end blot at lave aktiviteter med børn. Jeg har derudover fået fantastisk sparring og vejledning af min redaktør Christian Hall. Han har været enestående i processen, og når jeg ser tilbage på processen, så har det nok været tidskrævende, men også særdeles lærerigt og spændende. Lone Berg Jensen har haft en tro på projektet fra dag 1, og det kan jeg kun være dybt taknemmelig for. Hun har ligeledes sat mig i forbindelse med Christian, og det er rigtig godt set. Hun er meget kompetent.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Det giver værdi for mig, når jeg ser mine medarbejdere arbejde målrettet med Pædagogisk idræt og dernæst se børnene blomstre. Jeg er optaget af at få mennesker omkring mig til at yde det bedste, de kan, og dermed blive den bedste version af sig selv. Dette gælder både børn og voksne. Pædagogisk arbejde foregår i processer, så resultaterne af indsatsen skal ses over lang tid. Det giver værdi for mig, når jeg har Pædagogisk idræt med børnene, og alt fungerer for børnene og mig: Et aktivitetsforløb, hvor børnene er i flow, reagerer på de aktiviteter, jeg har planlagt og går derfra med en oplevelse af, at det har givet mening. Som underviser giver det mig værdi, når kursister fortæller mig historier fra deres hverdag, hvor de har haft succes med det, jeg har undervist dem i og forsøgt at formidle. Det giver værdi for mig, når børnene uopfordret efterspørger mine aktiviteter og forløb og ”obstruerer”, før de har fået leget/bevæget sig. Så ved jeg, det virker.”

Mine forbilleder:
”Jeg er meget inspireret af to personer – Hans Henrik Knoop og Kjeld Fredens. Disse to formår at beskrive deres viden på en konkret og forståelig måde. De bruger humor, hvilket åbner op for min ”læringskanal”.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Peters første bog, Pædagogisk idræt – Læring og bevægelse i skole og fritid (2014), tager udgangspunkt i en særlig, pædagogisk tænkning om børns læring, udvikling og trivsel. Denne tænkning kan både pædagoger og lærere drage nytte af i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen.

  Folkeskoleområdet står over for en omvæltning i forhold til, hvordan danske skolebørn skal lære, udvikle sig og trives. Den seneste folkeskolereform lægger øget vægt på fysisk aktivitet gennem flere idrætstimer, og bevægelse indgår tillige i læreprocesserne gennem hele skole­ og SFO-dagen.

  Peter giver læseren en detaljeret beskrivelse af begrebet Pædagogisk idræt og den teoretiske ramme, der danner grundlag for metoden – herunder hvorfor denne pædagogiske tænkning har stor værdi for barnets almene kompetenceudvikling. I bogen giver Peter talrige og konkrete forslag til den praktiske anvendelse af Pædagogisk idræt. Det sker både i forhold til nye og traditionelle bevægelsesaktiviteter med fokus på læring. Bogen rummer således oplæg til, hvordan pædagoger og lærere kan give aktiviteterne ettwist og derved understøtte børns læring, udvikling og trivsel.

  Undervejs i bogen understøtter Peter pointer, dagligdagseksempler og praktiske erfaringer med Pædagogisk idræt af hjerneforsker Ann E. Knudsen og hendes erfaringer og forskningsresultater inden for dette vigtige område.

  Pædagogisk idræt – Læring og bevægelse i skole og fritid henvender sig til alle, der arbejder med læring og bevægelsesaktiviteter inden for skoleområdet, samt til studerende ved professionshøjskoler og efter-­ og videreuddannelse.

  ​Anmeldercitater:
  • ”’Pædagogisk idræt – Læring og bevægelse i skole og fritid' får mine varmeste anbefalinger.” Marianne Laustsen, DAP nr. 2, 2015
  • ”.. bogen er oplagt at have stående på folkeskolernes lærerbibliotek.” Henrik Munch Jørgensen, DBC lektørudtalelse uge 38, 2014
  • ”Idræt er både godt og hot, og denne bog kobler teorien sammen med det praktiske. Hermed anbefalet.” Jens Giehm Mikkelsen, Folkeskolen.dk.
    


Video/andetBibliografi

 • Hede, P.B. (2014). Pædagogisk idræt – Læring og bevægelse i skole og fritid. København: Dansk Psykologisk Forlag.


   

Bog E-bog Præsenterer en særlig, pædagogisk tænkning om børns læring, udvikling og trivsel. Bogen giver talrige og konkrete forslag til den praktiske anvendelse af Pædagogisk idræt. Det sker både i forhold til nye og traditionelle bevægelsesaktiviteter med fokus på læring.

220,00 kr. m/moms
199,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Alle forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Hvad er kompetenceudvikling? Hvordan arbejder man seriøst og strategisk med kompetenceudvikling, så både organisationen og den enkelte når i mål?
Udkommer Mandag 1. marts 2021

,
Hvad er psykoterapi? Hvilke forskellige retninger er de mest almindelige? Hvordan virker psykoterapi? Hvordan foregår det i praksis?
Udkommer Onsdag 3. marts 2021

Giver et historisk og teoretisk overblik over begrebet coaching og belyser forskellige tilgange til praksis, som samles i ti bud på god coachingpraksis.
Udkommer Torsdag 25. marts 2021

Ny test på vej. SEF vurderer den gensidige påvirkning af sprog og eksekutive funktioner hos børn og unge 9-18 år. Forventet udgivelse i foråret 2021
Udkommer Torsdag 15. april 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.