SEF | Sprog og Eksekutive Funktioner

SEF er målrettet børn og unge inden for normalområdet, som udviser sprog-, kommunikations- eller eksekutive funktionsvanskeligheder, herunder også dysleksi. Testen kan også bruges på specialområdet til børn og unge med ADHD, autisme, Tourettes syndrom eller OCD.

SEF undersøger og afdækker, i hvilken grad vanskelighederne er relateret til barnets sprogfærdigheder eller eksekutive funktioner, som påvirker sprog og kommunikation. SEF er særligt velegnet i arbejdet med udredningen af børn og unge, og rapporterne kan bruges som grundlag for at tilrettelægge en målrettet intervention.

Læs mere

SEF

Ny normbaseret test - udviklet i Danmark af førende logopæder og psykologer.