Leiter-3

Leiter-3 er den eneste nonverbale test, som måler børn og voksnes kognitive funktioner. Testen administreres helt uden brug af sprog.

Resultaterne viser testpersonens styrker og svagheder, som er afgørende for at kunne iværksætte målrettede indsatser og udarbejde specifikke handleplaner. Herudover er det muligt at observere ændringer og forbedringer i de kognitive funktionsområder over tid, uafhængigt af aldersbaserede standardscorer.

Læs mere