SBU | Screening af Børns Udvikling

SBU – 0-3 år er målrettet børn inden for normal- og specialområdet og hjælper dig som fagperson, fx i forhold til afklaring ved bekymring om barnets udvikling. Screeningen kan desuden anvendes til mennesker med betydelig og varig nedsat funktionsevne.

SBU – 0-3 år giver dig et sikkert grundlag for at tilrettelægge den bedst mulige indsats med henblik på at styrke barnets udvikling inden for den nærmeste udviklingszone (zonen for nærmeste udvikling).

Læs mere