KIDS Fritid | Kvalitetsudvikling i fritidsinstitutioner

KIDS Fritid evaluerer og vurderer den pædagogiske kvalitet i fritidsinstitutioner for børn, så man efterfølgende kan udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for at leve et godt børneliv, lære noget og udvikle sig.

Redskabet er ideelt til selvevaluering, men man kan også med fordel observere på tværs af en institution eller samarbejde med andre institutioner om gensidige evalueringer samt inddrage eksterne konsulenter og dermed få et bredere materiale at arbejde med.

Materialet fokuserer på tre overordnede og centrale forhold for pædagogisk kvalitet: de fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet. Herudover er der fokus på børnenes muligheder for socioemotionel udvikling, selvudvikling og udvikling af opmærksomhed samt på kommunikation og sprog, demokrati og deltagelse samt erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning.

Læs mere