KIDS Klub

KIDS Klub er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på forskning i pædagogisk kvalitet i fritids- og ungdomsklubber. Målet er at udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børn og unges betingelser for trivsel, læring og udvikling.

Materialet bygger herudover på forskning om pædagogisk kvalitet og på udviklingspsykologiskviden om, hvordan børn og unge lærer og udvikler sig. Der er fokus på tre overordnede udviklingsområder: de fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet, og på seks specifikke områder, herunder socio-emotionel udvikling, kommunikation og sprog samt demokrati og deltagelse.

Læs mere