STAV med LST

STAV med LST er et bud på at tilbyde deltagelsesmuligheder for ordblinde elever i klasseundervisningen, når klassen undervises i stavning med STAV-materialet.

Derudover er det et bærende princip i opgaverne i STAV med LST, at eleverne kun skal arbejde med dét stavefokus, som er opgavens hovedformål, og altså ikke bruge tid og ressourcer på andet stavning i opgaveløsningen (fx betinget udtale af /i/ i vippe, hvis formålet er at øve sig i /b/ -> pp).

Læs mere