KIDS Observation

KIDS Evaluering

Type

KIDS Observation

Få en uvildig KIDS-observatør til at vurdere jeres institution og få lavet en KIDS-rapport.

Vi skræddersyr observationsopgaven efter jeres ønsker og behov
En KIDS-observatør er en faglig KIDS-specialist, der kan foretage en uvildig KIDS-vurdering eller gennemføre en professionel KIDS-observation, hvis institutionen eller kommunen ikke selv ønsker eller har tid til at løfte denne opgave. Uanset behovet stiller vi en ekstern KIDS-observatør til rådighed.

Forløb og indhold
En ekstern KIDS Evaluering indeholder:

  • En tilrettelagt observationsplan for én eller flere observationer.
  • En KIDS-observation foretaget over en hel dag i hver institution/dagpleje (syv timer).
  • Observation og vurdering af de tre overordnede udviklingsområder i KIDS-modellen:
  1. Fysiske omgivelser (inde og ude)
  2. Relationer
  3. Leg og aktivitet

En KIDS-rapport genereret i KIDS Online på baggrund af observatørens scoringer.

Målgruppe
En KIDS Evaluering kan målrettes til dagpleje, dagtilbud og fritidstilbud.

Udbytte
Ved en KIDS Evaluering får I en vurdering af institutionens kvalitet og et blik for udviklingsmulighederne. Herudover får I kendskab til institutionens aktuelle pædagogiske praksis. Målet er, at institutionen efterfølgende kan arbejde mere konkret med at udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for trivsel, læring og udvikling.

Undervisere
Konsulenterne på KIDS Evaluering er certificerede i KIDS og har typisk en pædagogfaglig uddannelse samt erfaring fra praksis, der er koblet med en akademisk uddannelse. De har flere års erfaring med KIDS – både i forhold til observation i praksis og til implementering af KIDS som evalueringsredskab i dagpleje, daginstitutioner og fritidstilbud.

Er du interesseret i at høre mere?
Kontakt venligst salgschef Susanne Handberg på tlf. 3147 6235 eller på mail: sh@dpf.dk

Tilkøbsmuligheder

Feedback
To timers feedback (evt. online) per observation til de ansvarlige personer, fx ledelsen i dagtilbuddet og/eller kommunen.

Oplæg
Tre timers oplæg med præsentation af KIDS-observationen for hele personalegruppen i dagtilbuddet.

Kvalitativ tillægsrapport
Der kan udarbejdes en kvalitativ rapport på institutionsniveau som tillæg til de rapporter, der genereres i KIDS Online-systemet. Rapporten indeholder en uddybende kvalitativ beskrivelse og vurdering af de observerede udviklingsområder samt handlingsanvisninger for fremtidige fokusområder.

Kort om KIDS
KIDS er et redskab til at evaluere og udvikle den pædagogiske kvalitet og praksis i dagtilbud. KIDS er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på forskning og teori om, hvad der skaber trivsel og gode udviklingsmuligheder for børn. Redskabet har således fokus på at evaluere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for udvikling, læring og trivsel.

KIDS anvendes både af dagtilbud og af kommuner i deres pædagogiske tilsyn og udviklingsarbejde.

Det kræver viden og indsigt at anvende KIDS-redskaberne korrekt, og derfor anbefaler vi altid, at man deltager i et introduktionskursus. Skal din institution eller din kommune arbejde med KIDS, anbefaler vi desuden, at lederen eller den pædagogiske konsulent certificeres i brugen af KIDS. Som KIDS certificeret kan du vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.