LogoFoVa

Børn med udtalevanskeligheder er en heterogen gruppe, og det er vigtigt at kunne identificere de børn, som har brug for støtte, så tidligt som muligt, for at iværksætte målrettede tiltag.

LogoFoVa vurderer, hvilke fonologiske processer der er alderssvarede, forsinkede eller afvigende. Denne vurdering kan bruges til at klassificere børn med udtalevanskeligheder efter Dodds klassifikationsmodel, som inddeles i fire grupper: 1) artikulationsvanskelighed, 2) fonologisk forsinkelse, 3) konsistent fonologisk vanskelighed og 4) inkonsistent fonologisk vanskelighed.

Læs mere