EVALD

EVALD står for Evaluering af Læseforståelse og Delfærdigheder, og resultatet af prøven giver læreren indblik i elevernes forudsætninger for god læseforståelse og viser samtidig, hvilke områder undervisningen i læseforståelse bør fokusere på.

For at kunne tilrettelægge undervisning i læseforståelse er det nemlig ikke nok at kende elevernes resultat på en læseforståelsesprøve. Testen vurderer derfor også delfærdighederne afkodning, ordkendskab (bredde og dybde) og teksttypekendskab, som forskning har vist er centralt for udvikling af god læseforståelse.

Læseforståelsesprøverne tager udgangspunkt i autentiske fagtekster og skønlitterære tekster, som elever på de pågældende klassetrin læser i dansk og de øvrige fag. Både tekster og spørgsmål ligner dem, der anvendes i internationale læseundersøgelser som PISA og PIRLS.

Læs mere

EVALD - Evaluering af Læseforståelse og Delfærdigheder