KIDS Observation

Få eksterne KIDS-specialister til at foretage en uvildig KIDS-vurdering

KIDS evaluering – Ved en KIDS Evaluering får I en vurdering af institutionens kvalitet og et blik for udviklingsmulighederne. Herudover får I kendskab til institutionens aktuelle pædagogiske praksis. Målet er, at institutionen efterfølgende kan arbejde mere konkret med at udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for trivsel, læring og udvikling.

KIDS tilsyn – Få to eksterne KIDS-specialister til at foretage en uvildig KIDS-vurdering af institutionen inden eller efter et kommunalt tilsyn, så der kan udpeges en retning for institutionens udviklingsmuligheder. KIDS-observationen i institutionen og den efterfølgende feedback gives på samme dag, alternativt gives der feedback online dagen efter observationen. KIDS-observationen varer de anbefalede 7,5 timer for at sikre kvaliteten af resultatet.