KIDS Kursus

Introduktion til redskabet KIDS

KIDS certificeringskursus – Bliv certificeret i brugen af KIDS, så du kan anvende observationsredskabet og vejlede og supervisere andre. Kurset har et dobbeltsidet formål, hvor du dels selv lærer at bruge redskabet i praksis, og dels bliver klædt på til at vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS. På certificeringskurset får du en grundig indføring i teorien og forskningen bag redskabet, og du bliver fortrolig med at anvende KIDS i praksis. Du lærer at bruge observation som metode til at vurdere den pædagogiske kvalitet, som den kommer til udtryk i de faktiske omgivelser og handlinger i hverdagen.

KIDS introduktion – På kurset bliver du præsenteret for redskabet KIDS og får indsigt i, hvordan man anvender KIDS i praksis, både som evaluerings- og udviklingsredskab. Du får viden om baggrunden, teorien og forskningen bag KIDS. På kurset gennemgås opbygningen af redskabet og de forskellige observationsområder.

KIDS grundforløb – På kurset lærer du KIDS-redskabet indgående at kende, og du lærer, hvordan man anvender KIDS til både at evaluere og udvikle den pædagogiske praksis. Du får viden om teorien og forskningen bag KIDS og om opbygningen af redskabet. På kurset får du også indsigt i de forskellige observationsområder, og via praksisnære eksempler lærer du, hvordan man vurderer og scorer med KIDS i praksis.

KIDS opdatering – På kurset får du genopfrisket din viden om redskabet KIDS og bliver mindet om, hvordan du anvender KIDS i praksis, både som evaluerings- og udviklingsredskab.