DPU | Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse

DPU (Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse) 0-6 år understøtter pædagogernes samarbejde om det enkelte barn i dets sociale kontekst og bidrager til en konstruktiv dialog blandt pædagogerne om den pædagogiske planlægning i daginstitutionen. Det kan samtidig understøtte samarbejdet med forældrene.

Materialet er baseret på udviklingspsykologi og neuropsykologi og omfatter ni vigtige udviklingsområder, som giver et samlet billede af de væsentligste sider af børns udvikling.

Redskabet kvalificerer arbejdet med læreplanslovens seks temaområder: alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier.

Læs mere