Af Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen

Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – Voksne

(og børn og unge) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 • Antal
  -
  +
  600,00 kr.
I alt
600,00 kr.
480,00 kr. ekskl. moms
Enkelt og præcist redskab til dokumentation og evaluering af den socialpædagogiske og specialpædagogiske praksis på bo- og dagtilbud for voksne i social- eller specialpædagogiske tilbud til børn og unge.

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse – Voksne (og børn og unge) med nedsat funktionsevne kan understøtte den pædagogiske planlægning i forhold til borgeren (eller barnet/den unge) og støtte samarbejdet med de relevante netværk.

Redskabet tager udgangspunkt i en nuanceret psykologisk og pædagogisk teoretisk baggrund. Udviklingsbeskrivelsen er baseret på otte udviklingsområder, der tilsammen giver et billede af det potentielle udviklingsniveau hos en borger med nedsat psykisk funktionsevne:

 1. Opmærksomhed
 2. Hukommelse
 3. Sprog og kommunikative kompetencer
 4. Sociale kompetencer
 5. Selvregulering
 6. Grovmotorik
 7. Finmotorik
 8. Færdigheder og aktiviteter i dagligdagen.

Redskabet er tilpasset arbejdet på bo- og dagtilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og lever op til de forventninger, som de professionelle i et pædagogisk miljø har til et enkelt og præcist observationsredskab, der kan kvalificere den pædagogiske indsats. Redskabet kan også anvendes til andre målgrupper, herunder børn og unge med nedsat funktionsevne. Materialet dækker udviklingstrinene 0-10 år.

DPU – Voksne, 2. udgave indeholder:

 • Relevante teoretiske afsnit
 • I alt 550 spørgsmål til vurdering og indkredsning af borgerens udvikling og udviklingspotentiale
 • Spørgsmålene er opdelt i 17 udviklingstrin fra 0 til 10 år
 • Spørgsmål på alle udviklingsområder er med solidt forankret i udviklings- og neuropsykologi
 • Udførlig metodisk vejledning til brugeren
 • Konkrete forslag til, hvad man skal være særligt opmærksom på i sin observation af borgeren på det enkelte udviklingsområde
 • Tydelig information om, hvilke delelementer af et udviklingsområde der undersøges

Bogen indeholder den generelle vejledning i anvendelse af DPU. Vejledningen i brug af onlinescoringsprogrammet er tilgængelig online.

Online scoringsprogram

Til Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – voksne findes et online scoringsprogram, som tilgås på online.dpf.dk, og som omfatter udfyldelse af spørgeskemaer, udregning af trinværdier og samlede værdier, generering af udviklingsprofil, guide til udarbejdelse af kvalitativ udviklingsbeskrivelse samt borgerens ”zonen for nærmeste udvikling” (ZNU).

I brug af online scoringsprogram indgår hosting og vedligeholdelse af data. Datasikkerhed er i overensstemmelse med gældende lovkrav.
Online scoringer Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse – Voksne sælges i sæt a 10 stk. Bestil her.

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN
978-87-7158-276-5
Antal sider
168

Om forfatterne

Jørgen Lyhne

Jørgen Lyhne er neuropsykolog og har i 30 år varetaget videreuddannelse af lærere og pædagoger inden for psykologi, neuropsykologi og specialpædagogik, bl.a. som lektor ved VIA Efter- og videreuddannelse. Han er forfatter til flere bøger og artikler og har tidligere været redaktør på tidsskriftet Kognition & Pædagogik.

AN
Anna Marie Langhoff Nielsen

Anna Marie Langhoff Nielsen er specialpædagog, kandidat i pædagogisk antropologi, neuro- og specialpædagogisk konsulent, VISO-specialist, forfatter og foredragsholder.

Målgruppe

Testadministrator
Pædagoger

Testpersoner
Beboere på bo- og dagtilbud med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Redskabet kan også anvendes til unge og børn med nedsat funktionsevne.

Tid

Det tager 3-4 timer at udarbejde en fuld DPU.

Priser

Kontakt forlaget ved at skrive til os og oplys antal onlinescoringer, du ønsker at bestille samt faktureringsoplysninger (institutionsnavn, adresse, telefonnummer, CVR og evt. EAN-nummer). Du vil efterfølgende modtage mail med login oplysninger. Ved yderligere spørgsmål kontakt forlaget på tlf. 4546 0050.

 • Vare nr. 2765-4: Online scoringer – 10 stk.*: 300 kr. ekskl. moms
 • Prisen gælder 10 scoringer/udviklingsrapporter (for 10 forskellige personer eller flere scoringer/udviklingsrapporter på samme person).

Databehanderaftale

Denne databehandleraftale er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Relaterede varer