Af Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen

Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0-6 år

3. udgave

 • Antal
  -
  +
  600,00 kr.
I alt
600,00 kr.
480,00 kr. ekskl. moms
Enkelt og præcist pædagogisk redskab til at belyse børns kompetencer og udviklingspotentialer, som de udspiller sig i den sociale kontekst i det pædagogiske miljø.

DPU – Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0-6 år understøtter pædagogernes samarbejde om det enkelte barn i dets sociale kontekst og bidrager til en konstruktiv dialog blandt pædagogerne om den pædagogiske planlægning i daginstitutionen. Det kan samtidig understøtte samarbejdet med forældrene.

Materialet er baseret på den forskning og viden om udviklingspsykologi og neuropsykologi og omfatter ni vigtige udviklingsområder, der tilsammen giver et nuanceret helhedsbillede af barnets udvikling:

 • Opmærksomhed
 • Hukommelse
 • Leg og aktiviteter
 • Sprog og kommunikative kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Selvregulering
 • Grovmotorik
 • Finmotorik
 • Færdigheder i dagligdagen

Redskabet kvalificerer arbejdet med de seks læreplanstemaer i den styrkede pædagogiske læreplan: alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science, kultur, æstetik og fællesskab. DPU er tilpasset de nutidige arbejdsformer i dagtilbud, dagpleje samt i specialpædagogiske miljøer. DPU understøtter endvidere det pædagogiske personale i undersøgelse og afklaring af bekymringer omkring børns udvikling og DPU indgår ofte i dialogen med medarbejderen fra fx PPR.

DPU 0-6 år, 3. udgave indeholder:

 • Relevante teoretiske afsnit
 • I alt 500 spørgsmål til vurdering og indkredsning af barnets udvikling og udviklingspotentiale
 • Spørgsmålene er opdelt i 13 udviklingstrin fra 0 til 6 år
 • Spørgsmål på alle udviklingstrin er med tydelig forankring i udviklings- og neuropsykologi
 • Udførlig metodisk vejledning til brugeren
 • Konkrete forslag til, hvad man skal være særligt opmærksom på i sin observation af barnet på det enkelte udviklingsområde
 • Information om, hvilke delelementer af et udviklingsområde der undersøges

Bogen indeholder den generelle vejledning i anvendelse af DPU. Vejledningen i brug af onlinescoringsprogrammet er tilgængelig online.

Online scoringsprogram

Til Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0-6 år, 3. udgave findes et online scoringsprogram, som tilgås på online.dpf.dk. Programmet omfatter udfyldelse af spørgeskemaer, udregning af trinværdier og samlede værdier, generering af udviklingsprofil, guide til udarbejdelse af kvalitativ udviklingsbeskrivelse samt barnets “zonen for nærmeste udvikling” (ZNU).

Online scoringer Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0-6 år sælges i sæt a 10 stk. Bestil her.

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN
978-87-7158-288-8
Antal sider
156

Om forfatterne

Jørgen Lyhne

Jørgen Lyhne er neuropsykolog og har i 30 år varetaget videreuddannelse af lærere og pædagoger inden for psykologi, neuropsykologi og specialpædagogik, bl.a. som lektor ved VIA Efter- og videreuddannelse. Han er forfatter til flere bøger og artikler og har tidligere været redaktør på tidsskriftet Kognition & Pædagogik.

AN
Anna Marie Langhoff Nielsen

Anna Marie Langhoff Nielsen er specialpædagog, kandidat i pædagogisk antropologi, neuro- og specialpædagogisk konsulent, VISO-specialist, forfatter og foredragsholder.

Samarbejdspartnere

Materialet er udviklet i samarbejde med Anne Vibeke Fleischer, specialist i neuropsykologi og pædagogisk psykologi, og Dorte Damm, specialist i børneneuropsykolog.

Målgruppe

Testadministrator
Pædagoger

Testpersoner
Børn i alderen 0-6 år.

Tid

Det tager 3-4 timer at udarbejde en fuld DPU.

Priser

Spørgeskemaer og onlinescoringsprogram
Materialets spørgeskemaer er til fri kopiering. Som supplement til Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0-6 år, 3. udgave findes et online scoringsprogram, som tilgås på online.dpf.dk, og som omfatter udfyldelse af spørgeskemaer, udregning af trinværdier og samlede værdier, udviklingsprofil og kvalitativ udviklingsbeskrivelse.

 • 10 stk. Online scoring (varenr. 2888-4): 300 kr. ekskl. moms

Køb af online scoringer:
Kontakt forlaget ved at skrive til os og oplys antal onlinescoringer, du ønsker at bestille samt faktureringsoplysninger (institutionsnavn, adresse, telefonnummer, CVR og evt. EAN-nummer). Du vil efterfølgende modtage mail med login oplysninger.

Databehandleraftale

Denne databehandleraftale er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Relaterede varer