Af Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen

Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0-6 år

3. udgave

 • Antal
  -
  +
  600,00 kr.
I alt
600,00 kr.
480,00 kr. ekskl. moms
Enkelt og præcist redskab til at belyse børns kompetencer og udviklingspotentialer, som de udspiller sig i et relationelt og pædagogisk miljø.

DPU – Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0-6 år understøtter pædagogernes samarbejde om det enkelte barn i dets sociale kontekst og bidrager til en konstruktiv dialog blandt pædagogerne om den pædagogiske planlægning i daginstitutionen. Det kan samtidig understøtte samarbejdet med forældrene.

Materialet er baseret på udviklingspsykologi og neuropsykologi og omfatter ni vigtige udviklingsområder, som giver et samlet billede af de væsentligste sider af børns udvikling:

 • Opmærksomhed
 • Hukommelse
 • Leg og aktiviteter
 • Sprog og kommunikative kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Selvregulering
 • Grovmotorik
 • Finmotorik
 • Færdigheder i dagligdagen

Redskabet kvalificerer arbejdet med læreplanslovens seks temaområder: alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. DPU er tilpasset moderne arbejdsformer i førskolepædagogikken og er afprøvet i fem kommuner i tilsammen 36 institutioner.

DPU 0-6 år, 3. udgave indeholder:

 • Udvidede teoretiske afsnit.
 • 13 udviklingstrin (tidligere 14) og ny aldersmæssig opdeling af udviklingstrinnene.
 • Spørgsmål på udviklingstrin med klarere forbindelse til udviklingspsykologien og neuropsykologien.
 • 500 spørgsmål (tidligere 620).
 • Konkrete forslag til, hvad man skal være særligt opmærksom på i sin observation af barnet på det enkelte udviklingsområde.
 • Tydeligere information om, hvilke delelementer af et udviklingsområde der undersøges.

Herudover findes den generelle vejledning nu som appendiks, mens vejledningen i onlinescoringsprogrammet ligger online.

DPU Dokumentation er et procesbaseret redskab til institutioners pædagogiske arbejde med det enkelte barns udvikling i forlængelse af vurderinger og scoringer i Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0-6 år. DPU Dokumentation udbydes af SOFUS og er udviklet i samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag og DPU’s forfattere.

Online scoringsprogram

Til Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0-6 år, 3. udgave findes et online scoringsprogram, som tilgås på online.dpf.dk, og som omfatter udfyldelse af spørgeskemaer, udregning af trinværdier og samlede værdier, udviklingsprofil og kvalitativ udviklingsbeskrivelse.

Online scoringer Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0-6 år sælges i sæt a 10 stk. Bestil her.

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN
978-87-7158-288-8
Antal sider
156

Om forfatterne

Jørgen Lyhne

Jørgen Lyhne er neuropsykolog og lektor ved VIA Efter- og videreuddannelse. Han har i 30 år varetaget videreuddannelse af lærere og pædagoger inden for psykologi, neuropsykologi og specialpædagogik. Han er forfatter til flere bøger og artikler og har tidligere været redaktør på tidsskriftet Kognition & Pædagogik.

AN
Anna Marie Langhoff Nielsen

Anna Marie Langhoff Nielsen er specialpædagog, kandidat i pædagogisk antropologi, neuro- og specialpædagogisk konsulent, VISO-specialist, forfatter og foredragsholder.

Samarbejdspartnere

Materialet er udviklet i samarbejde med Anne Vibeke Fleischer, specialist i neuropsykologi og pædagogisk psykologi, og Dorte Damm, specialist i børneneuropsykolog.

Målgruppe

Testadministrator
Pædagoger

Testpersoner
Børn i alderen 0-6 år.

Tid

Det tager 3-4 timer at udarbejde en fuld DPU.

Priser

Spørgeskemaer og onlinescoringsprogram
Materialets spørgeskemaer er til fri kopiering. Som supplement til Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0-6 år, 3. udgave findes et online scoringsprogram, som tilgås på online.dpf.dk, og som omfatter udfyldelse af spørgeskemaer, udregning af trinværdier og samlede værdier, udviklingsprofil og kvalitativ udviklingsbeskrivelse.

 • 10 stk. Online scoring (varenr. 2888-4): 300 kr. ekskl. moms

Køb af online scoringer:
Kontakt forlaget ved at skrive til os og oplys antal onlinescoringer, du ønsker at bestille samt faktureringsoplysninger (institutionsnavn, adresse, telefonnummer, CVR og evt. EAN-nummer). Du vil efterfølgende modtage mail med login oplysninger.

Databehandleraftale

Denne databehandleraftale er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Relaterede varer