One-Word Picture Vocabulary Test | ROWPVT & EOWPVT

One Word-testene - ROWPVT-4 & EOWPVT-4 - vurderer ordkendskabsniveauet hos børn helt ned til 2 år. Testene måler hurtigt og præcist, om hhv. det impressive og det ekspressive ordforråd er forsinket eller afviger fra det normale og alderssvarende. Denne viden er vigtig, fordi evnen til at forstå og benævne ord er essentiel for børns sprog- og læseudvikling, og fordi tidlig intervention er afgørende, hvis udviklingen afviger fra normen.

Testene anvendes til børn med formodede læringsvanskeligheder eller forsinket ordkendskabsudvikling. Klinisk kan testene anvendes i forbindelse med diagnostik og behandling af fx autisme, ADHD, demens og Alzheimers sygdom samt i udredningen ved erhvervet hjerneskade til at differentiere mellem ekspressiv, impressiv og global afasi. Testene kan både identificere børn og voksne med et underudviklet og et højtudviklet verbalt ordforråd.

Læs mere