KIDS | Kvalitetsudvikling i daginstitutioner

KIDS er et danskudviklet redskab til at evaluere og udvikle den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner. KIDS bygger på forskning og teori om, hvad der skaber trivsel og gode lærings- og udviklingsmuligheder for børn, og er udviklet i samarbejde med danske kommuner og pædagoger.

Redskabet følger den danske lovgivning for dagtilbud, herunder lovgivningen om læreplaner. Med KIDS får pædagoger, dagtilbudsledere og kommunen et praktisk redskab til at udvikle kvaliteten i hverdagen i daginstitutionerne.

KIDS bygger på observation af de faktiske forhold i dagtilbuddet eller institutionen og fokuserer på tre overordnede udviklingsområder: de fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet. KIDS fokuserer også på seks specifikke områder: Socioemotionel udvikling, Demokrati og deltagelse, Selvet og kroppen, Opmærksomhed, Kommunikation og sprog samt Erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning.

Læs mere