KIDS Fokus

KIDS Tema-Workshop

Type

KIDS Fokus

Få mere indgående viden om pædagogisk kvalitet i forhold til ét af de tre områder: Fysiske omgivelser, Relationer eller Leg og aktivitet

Download til print her. 

På KIDS Tema-Workshop får I et uddybende fagligt oplæg og målrettede anvisninger i, hvordan kvaliteten kan løftes eller understøttes med udgangspunkt i det valgte område. I opnår viden om teorien og forskningen bag KIDS, og via praksisnære eksempler får I mulighed for at forandre og styrke den daglige pædagogiske praksis inden for Fysiske omgivelser eller Relationer eller Leg og aktivitet. Målet er, at Institutionen efterfølgende kan arbejde mere konkret med at udvikle det valgte område, der udgør børnenes betingelser for læring, trivsel og udvikling i hverdagen.

Forløb og indhold
Workshoppen varer minimum to timer og består af et fagligt oplæg, praksiseksempler og gruppe- og fagrefleksioner. Workshoppen kan fx ligge i forlængelse af KIDS Grundforløb og KIDS Introduktion, hvis man ønsker at fordybe sig endnu mere i et af de tre områder Fysiske omgivelser eller Relationer eller Leg og aktivitet.

Målgruppe
Workshoppen kan målrettes til dagpleje, daginstitutioner og fritidstilbud. Workshoppen er generelt målrettet fagprofessionelle og fagpersoner, som interesserer sig for pædagogisk udvikling eller blot ønsker at vide mere om KIDS-redskabet. 

Udbytte
På en KIDS Tema-Workshop får I nuanceret viden om det valgte emnes forskningsmæssige grundlag og den teoretiske baggrund samt konkrete anvisninger til at forandre og understøtte den daglige praksis. Målet er, at I efterfølgende kan arbejde mere konkret med at udvikle det valgte område, der udgør børnenes betingelser for læring, trivsel og udvikling i hverdagen.

KIDS Tema-Workshop kan samtidig være med til skabe et fælles sprog og en refleksiv ramme for de personer, som har størst indflydelse på den pædagogiske kvalitet i børnenes hverdag.

Undervisere
Konsulenterne på KIDS Tema-Workshop er certificerede i KIDS og har typisk en pædagogfaglig uddannelse samt erfaring fra praksis, der er koblet med en akademisk uddannelse. De har flere års erfaring med KIDS – både i forhold til observation i praksis og til implementering af KIDS som evalueringsredskab i dagpleje, daginstitutioner og fritidstilbud.

Er du interesseret i at høre mere?
Kontakt venligst salgschef Susanne Handberg på tlf. 3147 6235 eller på mail: sh@dpf.dk.

Pris
Tilbud udarbejdes.

Kort om KIDS
KIDS er et redskab til at evaluere og udvikle den pædagogiske kvalitet og praksis i dagtilbud. KIDS er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på forskning og teori om, hvad der skaber trivsel og gode udviklingsmuligheder for børn. Redskabet har således fokus på at evaluere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for udvikling, læring og trivsel.

KIDS anvendes både af dagtilbud og af kommuner i deres pædagogiske tilsyn og udviklingsarbejde.

Det kræver viden og indsigt at anvende KIDS-redskaberne korrekt, og derfor anbefaler vi altid, at man deltager i et introduktionskursus. Skal din institution eller din kommune arbejde med KIDS, anbefaler vi desuden, at lederen eller den pædagogiske konsulent certificeres i brugen af KIDS. Som KIDS-certificeret kan du vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.