AKTIV matematik

AKTIV matematik integrerer fysiske aktiviteter i undervisningen, så der skabes et samspil mellem undervisningens indhold og elevernes læring. Kombinationen af fysisk aktivitet og bevægelse med matematik kan være med til at fremme elevernes motivation, læring og trivsel.

AKTIV matematik i indskolingen er et undervisningsmateriale til matematikundervisningen i 0.-4. klasse. Det giver læreren og eleverne mulighed for at skabe et nyt, sjovt og anderledes læringsrum, hvor eleverne kan udvikle og understøtte deres matematiske forståelse. Når man flytter matematikundervisningen væk fra skolebænken og ud i gården, bliver eleverne inspireret til at tænke og forstå matematik på en ny og mere konkret måde.

Systemet har som overordnet mål at fremme den matematiske forståelse ved at kombinere forskellige regningsarter og matematiske teorier med fysiske aktiviteter, der engagerer eleverne, sikrer deres aktive deltagelse og dermed skaber grundlag for læring.

Læs mere