Kategoristyret billedgenkaldelse

Testen måler den episodiske hukommelse og er ideel i udredningen af demens og andre sygdomstilstande, der kan påvirke hukommelsen.

Kategoristyret billedgenkaldelse er nem og hurtig at administrere og score og har en bred appel, da den indeholder billeder fremfor ord og dermed også kan bruges til personer med læsevanskeligheder eller mangelfulde danskkundskaber. Testen er baseret på princippet om kategoristyring og kodningsspecificitet, der går ud på at styre indlæring og genkaldelse ved hjælp af begrebsmæssig forarbejdning og cueing. Den begrebsmæssige forarbejdning anvendes til at styre indlærings- og genkaldelsesfasen og sikrer, at alle testpersoner foretager en relativt ensartet forarbejdning af det præsenterede materiale.

Læs mere