Ordblindes læselyst

Elever med ordblindhed stopper ofte med at læse på mellemtrinnet. Det man ikke er god til, har man ofte ikke lyst til. Det kan blive en negativ spiral for mange elever med ordblindhed. Den usikre læsekompetence giver ofte lav læselyst, og jo mindre de læser, desto mindre øvelse får de, og det er svært at blive en god læser uden træning.

Læs mere