CEFI Adult

CEFI er en anerkendt og omfattende test, der hurtigt og præcist kortlægger styrker og svagheder i de eksekutive funktioner hos voksne fra 18 år.

Testen består af to spørgeskemaer: et Selvrapporteringsskema og et Observatørskema, som udfyldes af en, som kender personen godt fx en partner eller et familiemedlem.

Testpersonens resultat klassificeres for hver skala, og eksekutive styrker og svagheder identificeres, hvilket fx er et godt udgangspunkt for planlægning af behandling og intervention.

Læs mere