KIDS Kursus

KIDS Introduktion

Type

KIDS Kursus

Få en introduktion til redskabet KIDS

Download til print her.

På kurset bliver du præsenteret for redskabet KIDS og får indsigt i, hvordan man anvender KIDS i praksis, både som evaluerings- og udviklingsredskab. Du får viden om baggrunden, teorien og forskningen bag KIDS. På kurset gennemgås opbygningen af redskabet og de forskellige observationsområder.

Forløb og indhold
Kurset varer tre timer (inkl. pauser) og består af et fagligt oplæg, hvor KIDS-redskabet introduceres og underbygges af teori og forskning, og hvor det præsenteres, hvordan redskabet anvendes i praksis.

Målgruppe
Kurset kan målrettes til dagpleje, dagtilbud og fritidstilbud. Kurset henvender sig primært til pædagoger/dagplejepædagoger og ledere samt pædagogiske konsulenter og andre, der varetager tilsyns- og udviklingsopgaver på dagtilbudsområdet. Kurset kan både holdes for enkelte deltagere og for en stor forsamling og er ideelt som opstart til implementeringen af KIDS, fx i en kommune.

Udbytte
På KIDS Introduktion får du:

  • Kendskab til og viden om, hvilke faktorer der har betydning for udvikling af trivsel og gode lærings- og udviklingsmuligheder for børn.
  • Indsigt i, hvordan KIDS kan bruges til selvevaluering og evaluering af andres praksis.
  • Indsigt i, hvordan man kan omsætte sine målsætninger for god pædagogisk praksis til handling i hverdagen.
  • Indsigt i, hvordan man kan arbejde med at skabe de bedste rammer for børns udvikling og læring.
  • Indsigt i, hvordan redskabet KIDS kan skabe et fælles sprog og en refleksiv ramme for de personer, som har størst indflydelse på den pædagogiske kvalitet i hverdagen i dagtilbuddet (pædagoger, ledere og konsulenter).

Undervisere
Konsulenterne på KIDS Introduktion er certificerede i KIDS og har typisk en pædagogfaglig uddannelse samt erfaring fra praksis, der er koblet med en akademisk uddannelse. De har flere års erfaring med KIDS – både i forhold til observation i praksis og til implementering af KIDS som evalueringsredskab i dagpleje, daginstitutioner og fritidstilbud.

Er du interesseret i at høre mere?
Kontakt venligst salgschef Susanne Handberg på tlf. 3147 6235 eller på mail: sh@dpf.dk

Pris
19.800 DKK vejl. pris ekskl. moms.

Kort om KIDS
KIDS er et redskab til at evaluere og udvikle den pædagogiske kvalitet og praksis i dagtilbud. KIDS er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på forskning og teori om, hvad der skaber trivsel og gode udviklingsmuligheder for børn. Redskabet har således fokus på at evaluere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for udvikling, læring og trivsel.

KIDS anvendes både af dagtilbud og af kommuner i deres pædagogiske tilsyn og udviklingsarbejde.

Det kræver viden og indsigt at anvende KIDS-redskaberne korrekt, og derfor anbefaler vi altid, at man deltager i et introduktionskursus. Skal din institution eller din kommune arbejde med KIDS, anbefaler vi desuden, at lederen eller den pædagogiske konsulent certificeres i brugen af KIDS. Som KIDS-certificeret kan du vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.