Af Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose

KIDS Fritid

Kvalitetsudvikling i fritidsinstitutioner

 • Antal
  -
  +
  1.500,00 kr.
I alt
1.500,00 kr.
1.200,00 kr. ekskl. moms
Forskningsbaseret og danskudviklet redskab til at evaluere og udvikle den pædagogiske kvalitet i fritidsinstitutioner.

Når man træder ind i en fritidsinstitution, får man hurtigt en fornemmelse af, om man føler sig godt tilpas. Men hvad er det egentlig, man lægger mærke til, og hvad skal man være opmærksom på, hvis man vil sætte fokus på den pædagogiske kvalitet i en fritidsinstitution?

KIDS Fritid evaluerer og vurderer den pædagogiske kvalitet i fritidsinstitutioner for børn, så man efterfølgende kan udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for at leve et godt børneliv, lære noget og udvikle sig.

Redskabet er ideelt til selvevaluering og til at tage temperaturen på og udvikle egen praksis. Man kan også med fordel observere på tværs af en institution eller samarbejde med andre institutioner om gensidige evalueringer samt inddrage eksterne konsulenter og dermed få et bredere materiale at arbejde med.

KIDS Fritid er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og er udviklet i samarbejde med Københavns Kommune. Redskabet bygger på forskning i pædagogisk kvalitet og på udviklingspsykologisk viden om børns trivsel, læring og udvikling. Materialet fokuserer på tre overordnede og centrale forhold for pædagogisk kvalitet: de fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet. Herudover er der fokus på børnenes muligheder for socioemotionel udvikling, selvudvikling og udvikling af opmærksomhed samt på kommunikation og sprog, demokrati og deltagelse samt erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning.

Til KIDS Fritid hører et online scoringsprogram, der giver adgang til vurderingsskemaerne og til forskellige former for rapporter, der visuelt illustrerer resultaterne. Gennemfører man undersøgelsen flere gange over en længere periode, giver rapporterne et overblik over den udvikling, der har fundet sted, og hvilke områder man med fordel kan arbejde med.

Fakta

Udgivelsesår
2018

Om forfatterne

GK
Grethe Kragh-Müller

Grethe Kragh-Müller er cand.psych., autoriseret klinisk psykolog, specialist i børnepsykologi og supervisor i børnepsykologi på specialistniveau. Hun er ansat som lektor i udviklingspsykologi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, med forskning i daginstitutionsliv og kvalitet i daginstitutioner.

CR
Charlotte Ringsmose

Charlotte Ringsmose er cand.pæd.psyk. autoriseret psykolog, Ph.D., professor ved Institut for Kultur og Læring Aalborg Universitet. Charlotte Ringsmoses (CR) forskningsområder er kvalitet i børns opvækstbetingelser begyndende fra den tidlige barndom og i et kontinuum i uddannelsessystemet. CR er forskningsleder for Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds- og skoleforskning (LSP) ved Aalborg Universitet. CR har skrevet bøger, artikler, undervist og holdt foredrag om betydningen af kvalitet i børns udviklings- og læringsmiljøer.

Målgruppe

Testadministrator
Pædagoger og ledere samt eksterne konsulenter og samarbejdspartnere, fx kommuners pædagogiske konsulenter, PPR-psykologer, lærere, skoleledere og andre medarbejdere på de skoler, som fritidsinstitutionerne er tilknyttet.

I samarbejdet med skolen kan KIDS Fritid anvendes som et fælles evaluerings- og refleksionsredskab i samarbejdet mellem skole og fritidsinstitution – mellem lærere og pædagoger.

Testpersoner
Fritidsklubber og SFO’er.

Systemkrav

Online scoringssystemet kan anvendes på PC, Mac, iPad og tablets og kan tilgås via HTML5 kompatible browsere som Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari og Firefox.

Tid

Man bør afsætte en til to eftermiddage til at observere indendørs og udendørs i institutionen.

Eksterne konsulenter bør observere over mindst to eftermiddage i institutionen.

Priser

Pr. 1. september 2021 sælges KIDS Fritid som institutionslicens.

KIDS Fritid – startlicens:

 • 1 stk. KIDS Fritid manual
 • 1 års adgang til KIDS Online
 • 10 online-scoringer
 • Brugeradministration
 • Individuelle rapporter
 • Sammenlignings- og udviklingsrapporter
 • Support
 • Hosting og vedligeholdelse af data

Kr. 1.200,- (varenr. 6824-00)

KIDS Fritid – gentegning af licens:

 • 1 års adgang til KIDS Online
 • 10 online scoringer
 • Brugeradministration
 • Individuelle rapporter
 • Sammenlignings- og udviklingsrapporter
 • Support
 • Hosting og vedligeholdelse af data

Kr. 800,- (varenr. 6824-83)

TILKØB (kræver licens):

 • KIDS Fritid manual Kr. 540,- (978-87-7158-682-4)
 • 5 online-scoringer Kr. 440,- (varenr. 6824-84)

Licensbetingelser

Relaterede varer