MASC 2

MASC 2 er et omfattende og nuanceret spørgeskema, der hurtigt og effektivt identificerer eventuelle angstsymptomer og deres sværhedsgrad hos børn og unge. En af testens helt store styrker er, at den differentierer mellem væsentlige angstsymptomer fremfor at måle flere tilstande på én gang med korte og ensidigt fokuserede angstskalaer.

Testen er ideel til tidligt at opspore, identificere og differentiere mellem forskellige angstrelaterede symptomer hos børn og unge og dermed synliggøre eventuelle behov for yderligere undersøgelse eller behandling.

Læs mere