ASQ:SE-2

ASQ®:SE-2 afdækker hurtigt og pålideligt eventuelle forsinkelser i små børns sociale og følelsesmæssige udvikling i de første kritiske år af barnets liv. En sikker identifikation af forsinkelser i barnets udvikling er afgørende for, at der kan sættes ind med målrettede tiltag i tide.

Testen tager (ligesom ASQ®-3) udgangspunkt i forældres eller andre omsorgspersoners observationer af barnet, da det har vist sig at være en pålidelig måde at følge barnets følelsesmæssige og sociale udvikling på.

Udover at screene for forsinkelser i udviklingen giver ASQ®:SE-2 forældre mulighed for at følge deres barns fremskridt på det socioemotionelle område. Testen er derfor også ideel i den rutinemæssige undersøgelse af og opfølgning på små børns trivsel og udvikling.

Læs mere