Psyke & Logos

Psyke & Logos er et videnskabeligt tidsskrift, der løbende gør status på centrale dele af den igangværende internationale og nationale forskning inden for temaområdet. Hvert tema dækkes bredt med teoretiske, empiriske og mere praksisrettede artikler. Der gives både plads til traditionelle forskningsartikler samt artikler, der beskæftiger sig med praksis og artikler, der rejser kritiske og konstruktive metodediskussioner. Tidsskriftet sigter mod en integrativ vidensskabelse, der omfatter både teoretisk, empirisk og praktisk funderet vidensudvikling.
Psyke & Logos udkommer to gange årligt.

Læs mere

Forankret i den danske psykologiske forskning.

PSYKE & LOGOS er det eneste dansksprogede videnskabelige tidsskrift for psykologi. Tidsskriftet er bredt forankret i de danske forskningsmiljøer på det psykologiske felt. PSYKE & LOGOS udgives med støtte fra Institut for Kommunikation og Psykologi (Aalborg Universitet - AAU), Institut for Uddannelse og Pædagogik (Aarhus Universitet - AU), Psykologisk Institut (Aarhus Universitet - AU) og Institut for Psykologi (Københavns Universitet - KU).