Psyke & Logos, abonnement

Videnskabeligt tidsskrift for psykologi. Årgang 44

  • Antal
    -
    +
    625,00 kr.
I alt
625,00 kr.
500,00 kr. ekskl. moms
Få indsigt i, hvad der sker inden for psykologisk orienteret forskning.

PSYKE & LOGOS er et videnskabeligt tidsskrift, der udkommer med to temanumre om året. De enkelte temanumre gør typisk status på centrale dele af den igangværende internationale og nationale forskning inden for temaområdet. Der sigtes mod at dække temaet bredt i form af såvel teoretiske som empiriske og mere praksisrettede artikler. Der gives således plads for såvel traditionelle forskningsartikler samt artikler, der beskæftiger sig med praksis og artikler, der rejser kritiske og konstruktive metodediskussioner. Tidsskriftet sigter mod en integrativ vidensskabelse, der omfatter både teoretisk, empirisk og praktisk funderet vidensudvikling.

PSYKE & LOGOS nr. 1 udkommer forår/sommer og nr. 2 udkommer i slutningen af året, 200-250 sider per nummer.

 


PSYKE & LOGOS nr. 2, 2022 er desværre forsinket.
Udsendes til abonnenter i april 2023.

Fakta

ISBN
ISSN 0107-1211

Redaktion

Jan Tønnesvang
Chalotte Glintborg
Tia Hansen
Anne Maj Nielsen
Jonas Højgaard Frydenlund
Klaus Bærentsen
Simo Køppe
Charlotte Mathiassen

PSYKE & LOGOS udgives med støtte fra Institut for Kommunikation og Psykologi Aalborg Universitet (AAU), Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet (AU), Psykologisk Institut Aarhus Universitet (AU) og Institut for Psykologi Københavns Universitet (KU).

Forfattervejledning

Bøger til anmeldelse

Bøger til anmeldelse sendes til redaktionens adresse:

Psyke & Logos
Att.:  Klaus Bærentsen
Psykologisk Institut
Bartholins Allé 11
Bygning 1340, 347
8000 Aarhus C

50% til studerende

Som studerende får du ved forevisning af gyldigt studiekort 50% rabat på abonnementsprisen. Ved bestilling sendes en e-mail til forlaget på info@dpf.dk med billede af gyldigt studiekort og leverings oplysninger.

Fri adgang online

Online back files af artikler og numre af tidsskriftet Psyke & Logos er frit tilgængelige på tidsskrift.dk som hostes af Det Kgl. Bibliotek.

Der er dog en karenstid på ét år på online adgang til nye numre af tidsskriftet. Således vil online-udgaven af nye numre af Psyke & Logos kun være tilgængelig fra udgivelsestidspunktet for abonnenter på tidsskriftet, mens artiklerne i dette nummer først bliver frigjort til ikke-abonnenter 12 måneder senere.

Temaer i PSYKE & LOGOS 2000-2022

Temaer i PSYKE & LOGOS:

2022-2: Udviklingspsykologi

2022-1: Eksistenstænkning

2021-2: Rehabiliteringspsykologi

2021-1: Psykoterapi – nye tendenser

2020-2: Globale kriser

2020-1: Institutionsliv

2019-2: Psykisk sygdom og socialkognitive vanskeligheder

2019-1: Sorgens psykologi – del 2: Empiriske og kliniske perspektiver

2018-2: Læsningens psykologi

2018-1: Sorgens psykologi – del I: Teoretiske perspektiver

2017-2: Supervision og vejledning

2017-1: Psykologiske perspektiver i Grønland

2016-2: Selvskade – smertens paradoks

2016-1: Bevidsthedspraktikker i kultur og samfund

2015-2: At være menneske i en kompleks verden

2015-1: Kriminalitet, resocialisering og totalinstitutioner

2014-2: Dyreassisteret terapi og antropozoologi

2014-1: Utopier i vor tid

2013-2: uden tema

2013-1: Psykologisk forskning i social læring

2012-2: Kunst og psykologi

2012-1: Emotioner

2011-2: Traume,lidelse og resiliens

2011-1: Mindfulness og meditation

2010-2: Udviklingspsykopatologi

2010-1: Ungdom og de unges liv

2009-2: Arbejde under forandring

2009-1: Peacebuilding and Protection of Vulnerable Groups

2008-2: Spædbarnspsykologi

2008-1: Psykologiens videnskabelighed til debat

2007-2: Religionspsykologi

2007-1: Musik og psykologi (udsolgt)

2006-2: Social ansvarlighed

2006-1: Demokrati

2005-2: Udviklinger i voksenlivet

2005-1: Afhængighedstilstande

2004-2: Døm til autonomi

2004-1: Tortur og organiseret vold

2003-2: Tilknytning og tilknytningsforstyrrelser (udsolgt)

2003-1: Det Onde (udsolgt)

2002-2: Legen og det legende

2002-1: Subjektivitet i det 21. århundrede

2001-2: Økologisk psykologi

2001-1: Transkulturel psykologi (udsolgt)

2000-2: Objektrelationer

2000-1: Psykologiens historie i Danmark

 

Temanumre  fra de seneste tre årgange sælges i løssalg så længe lager haves. Kontakt forlaget på info@dpf.dk eller telefon 4546 0050.

PSYKE & LOGOS NR. 2, 2022 - Tema: Udviklingspsykologi

Temanummeret indeholder en række perspektiver på udviklingspsykologi, udviklingsvidenskab og konkrete temaer inden for den udviklingspsykologiske disciplin.

Artikler i dette temanummer:

Udviklingspsykologi – på tværs af livsaldre. En Introduktion.
Af Thomas Gitz-Johansen, Charlotte Mathiassen & Anne Maj Nielsen

Lad os udvikle en psykologisk udviklingsvidenskab.
Af Jytte Bang

Spædbørns sociale udviklingssituation – med fokus på emotionelle relationer og udvikling af intentionel orientering.
Af Mariane Hedegaard

Når legen ikke forløber af sig selv – betydningen af pædagogers deltagelse i børns leg.
Af Julia Nørgaard Ravn

Eventyr og børns emotionelle udvikling – en undersøgelse af eventyrfortællingens intersubjektive og interaffektive felt.
Af Thomas Gitz-Johansen

Udviklingsmæssige risici i børns møde med internetporno.
Af Casper Schmidt & Patrick Bender

Kierkegaard – udviklingens veje.
Af Bjarne Jacobsen

Udvikling gennem livstransitioner? En empirisk undersøgelse af mænds udvikling i emotionsregulering gennem sygdom, faderskab og pensionering.
Af Mimi Yung Mehlsen

Livsløbsudviklingen af intelligens og dens sammenhæng med centrale livsudfald.
Af Lars Larsen, Anna Pacak-Vedel & Morten Christoffersen

 

Relaterede varer