Psyke & Logos, abonnement

Videnskabeligt tidsskrift for psykologi. Årgang 45

  • Antal
    -
    +
    625,00 kr.
I alt
625,00 kr.
500,00 kr. ekskl. moms
Få indsigt i, hvad der sker inden for psykologisk orienteret forskning.

PSYKE & LOGOS er et videnskabeligt tidsskrift, der udkommer med to temanumre om året. De enkelte temanumre gør typisk status på centrale dele af den igangværende internationale og nationale forskning inden for temaområdet. Der sigtes mod at dække temaet bredt i form af såvel teoretiske som empiriske og mere praksisrettede artikler. Der gives således plads for såvel traditionelle forskningsartikler samt artikler, der beskæftiger sig med praksis og artikler, der rejser kritiske og konstruktive metodediskussioner. Tidsskriftet sigter mod en integrativ vidensskabelse, der omfatter både teoretisk, empirisk og praktisk funderet vidensudvikling.

PSYKE & LOGOS nr. 1 udkommer forår/sommer og nr. 2 udkommer i slutningen af året, 200-250 sider per nummer.

 


PSYKE & LOGOS nr. 2, 2023 – Tema: Menneske-dyr interaktion er desværre forsinket – forventes primo marts 2024.

Udgivelsesplan 2024:
PSYKE & LOGOS nr. 1, 2024  – Tema: Digitale liv – forventes juni 2024

Vores tilværelse i dag er i stor grad blevet digitaliseret – på godt og ondt. Alt fra vores sociale omgang med venner til terapi kan praktiseres i digital form. Mange af os bruger en stor del af vores hverdag foran skærme, som i større grad også er påvirket af diverse algoritmer, der er med til at styre vores (digitale) liv. Fokus i dette temanummer er de mange facetter af det digitale liv i dag og i fremtiden.

Fagredaktør: Jonas Højgaard Frydenlund og gæsteredaktør Jesper Aagaard

PSYKE & LOGOS nr. 2, 2024  – Tema: Meningsfulde fællesskaber – forventes december 2024

Fællesskaber er vigtige for os mennesker og har afgørende betydning for vores trivsel. At samles om noget meningsfuldt – et fælles tredje i fællesskabet – og at opleve sig forpligtet og bidragende er vigtigt for den mentale trivsel. Fællesskaber er dog ikke entydigt gode, men kan også være ekskluderende. Dette temanummer sætter fokus på fællesskabers betydning i bred forstand og afdækker fællesskabernes mange nuancer.

Fagredaktører: Chalotte Glintborg og gæsteredaktør Cecilie M.S. Thøgersen

 

Fakta

ISBN
ISSN 0107-1211

Redaktion

Jan Tønnesvang
Chalotte Glintborg
Tia Hansen
Anne Maj Nielsen
Jonas Højgaard Frydenlund
Klaus Bærentsen
Simo Køppe
Charlotte Mathiassen

PSYKE & LOGOS udgives med støtte fra Institut for Kommunikation og Psykologi Aalborg Universitet (AAU), Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet (AU), Psykologisk Institut Aarhus Universitet (AU) og Institut for Psykologi Københavns Universitet (KU).

Forfattervejledning

Bøger til anmeldelse

Bøger til anmeldelse sendes til redaktionens adresse:

Psyke & Logos
Att.:  Klaus Bærentsen
Psykologisk Institut
Bartholins Allé 11
Bygning 1340, 347
8000 Aarhus C

50% til studerende

Som studerende får du ved forevisning af gyldigt studiekort 50% rabat på abonnementsprisen. Ved bestilling sendes en e-mail til forlaget på info@dpf.dk med billede af gyldigt studiekort og leverings oplysninger.

Fri adgang online

Online back files af artikler og numre af tidsskriftet Psyke & Logos er frit tilgængelige på tidsskrift.dk som hostes af Det Kgl. Bibliotek.

Der er dog en karenstid på ét år på online adgang til nye numre af tidsskriftet. Således vil online-udgaven af nye numre af Psyke & Logos kun være tilgængelig fra udgivelsestidspunktet for abonnenter på tidsskriftet, mens artiklerne i dette nummer først bliver frigjort til ikke-abonnenter 12 måneder senere.

Temaer i PSYKE & LOGOS 2000-2022

Temaer i PSYKE & LOGOS:

2023-1: Veje i socialitet

2022-2: Udviklingspsykologi

2022-1: Eksistenstænkning

2021-2: Rehabiliteringspsykologi

2021-1: Psykoterapi – nye tendenser

2020-2: Globale kriser

2020-1: Institutionsliv

2019-2: Psykisk sygdom og socialkognitive vanskeligheder

2019-1: Sorgens psykologi – del 2: Empiriske og kliniske perspektiver

2018-2: Læsningens psykologi

2018-1: Sorgens psykologi – del I: Teoretiske perspektiver

2017-2: Supervision og vejledning

2017-1: Psykologiske perspektiver i Grønland

2016-2: Selvskade – smertens paradoks

2016-1: Bevidsthedspraktikker i kultur og samfund

2015-2: At være menneske i en kompleks verden

2015-1: Kriminalitet, resocialisering og totalinstitutioner

2014-2: Dyreassisteret terapi og antropozoologi

2014-1: Utopier i vor tid

2013-2: uden tema

2013-1: Psykologisk forskning i social læring

2012-2: Kunst og psykologi

2012-1: Emotioner

2011-2: Traume,lidelse og resiliens

2011-1: Mindfulness og meditation

2010-2: Udviklingspsykopatologi

2010-1: Ungdom og de unges liv

2009-2: Arbejde under forandring

2009-1: Peacebuilding and Protection of Vulnerable Groups

2008-2: Spædbarnspsykologi

2008-1: Psykologiens videnskabelighed til debat

2007-2: Religionspsykologi

2007-1: Musik og psykologi (udsolgt)

2006-2: Social ansvarlighed

2006-1: Demokrati

2005-2: Udviklinger i voksenlivet

2005-1: Afhængighedstilstande

2004-2: Døm til autonomi

2004-1: Tortur og organiseret vold

2003-2: Tilknytning og tilknytningsforstyrrelser (udsolgt)

2003-1: Det Onde (udsolgt)

2002-2: Legen og det legende

2002-1: Subjektivitet i det 21. århundrede

2001-2: Økologisk psykologi

2001-1: Transkulturel psykologi (udsolgt)

2000-2: Objektrelationer

2000-1: Psykologiens historie i Danmark

 

Temanumre  fra de seneste tre årgange sælges i løssalg så længe lager haves. Kontakt forlaget på info@dpf.dk eller telefon 4546 0050.

PSYKE & LOGOS NR. 1, 2023 - Tema: Veje i socialitet

I filosofi, psykologi, sociologi og særlig socialpsykologi er der lang tradition for at udforske forholdet mellem det sociale og det personlige. Dette temanummer bidrager til feltet med nye empiriske studier af det tvetydige begreb socialitet, der både omfatter det enkelte menneskes deltagelse, tilblivelse og måder at blive social på, og deltagelsesmuligheder, tilblivelser og virkninger af socialiteten i fællesskaber.

Artikler i dette temanummer:

Veje i socialitet – en introduktion.
Af Jonas Højgaard Frydenlund & Anne Maj Nielsen

Sportsfællesskaber genbesøgt – erfaringer frem for færdigheder.
Af Daniel Bjørnholt Christensen

Balansekunstnere på sosiale nettverkssider – unge kvinner med migrasjonsbakgrunn og deres selvpresentasjoner.
Af Ingrid Onarheim Spjeldnæs & Rita Agdal

Omsorg og risikovurderinger i daginstitionen – når forældres omsorg og livsførelse tolkes som uvilje til samarbejde.
Af Crisstina Munck & Anja Marschall

At slå ihjel for at være til – den eksistentielle krise bag radikalisering mod voldelig ekstremisme.
Af Christopher Kehlet Ebbrecht

Evaluering af tværfaglig intervention til personer med længerevarende følger efter hjernerystelse – Aalborg Kommunes ”Tidlig Indsats”.
Af Camilla Vejle Sørensen, Nana Isberg Nielsen, Jonna Pólsdóttir Houen & Chalotte Glintborg

Mentaliseringsbaseret gruppeprogram for personer med borderline-personlighedsforstyrrelse og deres pårørende – en kvalitativ interviewundersøgelse med fokus på pårørendes oplevede udbytte.
Af Henriette Clausager Marquardsen, Klaus Nielsen & Mickey T. Kongerslev

Undersøgelse af socialitet med socialitet – Praksisforskning i socioanalytisk gruppesupervision.
Af Arne Vestergaard & Jakob Hassing Pedersen

”Abepaladset” – mod en forståelse af patientstemmen i asyltidens sindssygebehandling.
Af Line Keller Jensen & Klaus Nielsen

Traumets tid – Et eksistenspsykologisk og kropsfænomenologisk perspektiv på dissociation.
Af Manon Kristensen Mkandawire & Anders Essom-Stenz

 

 

Relaterede varer