Af Poul Erik Jensen, Inger-Lise Heinze og Lene René Nielsen

STAV 6 – Elevens bog * PAKKET A 5 STK. *

Stavning, grammatik, skrivning 6. klasse

  • Antal
    -
    +
    350,00 kr.
I alt
350,00 kr.
280,00 kr. ekskl. moms
I STAV 6 skal eleverne lære, hvordan de bygger sætninger op. De skal lære om udsagnsled og grundled, og hvordan de sætter forskellige tegn, fx komma, udråbstegn og citationstegn. De skal også lære, hvordan de udvider deres sætninger og gør dem mere beskrivende. De skal arbejde med at bruge grammatikken, så de kan rette deres egne tekster.

I STAV 6 skal eleverne lære, hvordan de bygger sætninger op. De skal lære om udsagnsled og grundled, og hvordan de sætter forskellige tegn, fx komma, udråbstegn og citationstegn. De skal også lære, hvordan de udvider deres sætninger og gør dem mere beskrivende. De skal arbejde med at bruge grammatikken, så de kan rette deres egne tekster.
De skal arbejde med tekster og videoer på internettet og lytte til forskellige tekster. Og i STAV 6 skal de lære at skrive forskellige tekster. De skal lære at skrive berettende om forskellige oplevelser, beskrivende om en sportsgren, forklarende om hvordan noget virker, argumenterende om noget, de brænder for, og fortællende tekster med problemer og løsninger.
I STAV 6 er der skriveskabeloner, som eleverne kan bruge til at opbygge deres tekster.

STAV-materialet er i denne nye udgave gennemrevideret og udbygget med nye opgavetyper og tilgange, som underbygger og udvider det velkendte STAV-materiale, som er anvendt af tusindvis af lærere og elever.

I den nye udgave af STAV er opgaverne mere induktive og inspirerer eleverne til en mere opdagende tilgang. Eleverne skal arbejde undersøgende med tekster og sætninger, og de skal konkludere på sproglige regler ud fra det, de selv undersøger. På den måde vil eleverne selv opdage grammatiske regler fremfor at få dem serveret. I diktaterne har teksterne nu større sammenhæng med de ord, der bliver arbejdet med i opgaverne. Eleverne får dermed en mere sammenhængende oplevelse af at skulle arbejde med en tekst, der har semantisk sammenhæng med ord, sætninger og grammatiske regler.

I den reviderede udgave af STAV er der tilføjet nye indgangs- og udgangsaktiviteter, der tager afsæt i sjove og spændende autentiske tekster. Teksterne findes som qr-koder, så eleverne kommer til at arbejde med alle former for tekster. Her skal eleverne gå på opdagelse og undersøge sproget. Eleverne skal desuden selv konstruere tekster, hvor de bruger det, de har lært. Det er med til at motivere eleverne og giver samtidig STAV en mere kontekstbaseret tilgang i arbejdet med stavning og grammatik.

Fakta

Udgivelsesår
2023
ISBN
978-87-7185-730-6 (5-PAK)
Antal sider
80

Om forfatterne

IH
Inger-Lise Heinze

Inger-Lise Heinze er uddannet lærer og har en PD i læsning. Hun har undervist i dansk og matematik og været læsevejleder i grundskolen. Hun er forfatter til en lang række undervisningsmaterialer og pædagogiske prøver, herunder det anerkendte materiale STAV.

LN
Lene René Nielsen

Lene René Nielsen er uddannet lærer, lærings- og læsevejleder. Er især optaget af læsning, bevægelse i undervisningen og eleven som AKTIV deltager i egen læring. Forfatter til digitale undervisningsmaterialer og til AKTIV læsning og skrivning i indskolingen, på mellemtrinet og i overbygningen. Derudover opgavekonstruktør/medforfatter til revidering af STAV-systemet.

Nye udgaver

Nye udgaver af det kendte stave- og grammatiksystem STAV

Vi er i gang med at revidere STAV-systemet. Der er tale om en større revidering med nye opgavetyper, nye diktater og nyt layout, som bringer STAV ind i en ’ny æra’ med en mere undersøgende, opdagende og kontekstbaseret tilgang til stavning.

Foreløbig er STAV 2, 3, 4, 5, 6 og 7 klar – både Elevhæfte og Facit. De øvrige STAV-hæfter revideres også og vil udkomme løbende:
Skoleår 24/25: STAV 1 og 8 (STAV 0 mindre revidering).

STAV Online
STAV Online 1 og 8 fortsætter uændret i skoleåret 23/24.

For STAV 2, 3, 4, 5, 6 og 7 er STAV Online ekstra træningsopgaver. Diktaterne fra de nye STAV-hæfter ligger på STAV Online, så alle elever kan lave diktaterne digitalt.

Eleverne med skriftsproglige vanskeligheder vil kunne bruge deres læse-skrive-teknologi, når de laver diktaterne på STAV Online.

KOMBINATIONSTILBUD MED STAV ONLINE

Ved køb af et klassesæt af STAV elevhæfter, kan du få STAV Online med for kun 350 kr. ekskl. moms til et helt skoleår til den samme klasse. Kontakt forlaget på info@dpf.dk

100 % digital løsning
Ønsker du kun STAV Online, er prisen for en klasselicens for et helt skoleår 1.200 kr. ekskl. moms.

Læs mere på stav-online.dk.

målgruppe

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for 6. klasse.

FAGLIGT OPLÆG

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer