CAT

CAT giver et detaljeret overblik over styrker og svagheder inden for alle sproglige modaliteter samt væsentlig information om relevante kognitive færdigheder. Herudover giver testen vigtig viden om den afasiramtes egen oplevelse af sin situation.

Testen kan bruges fx til at udrede afasi, fastslå afasiens udtryk og sværhedsgrad, identificere underliggende årsager til de sproglige vanskeligheder, identificere fokusområder for videre testning/udredning samt belyse sproglige styrker og svagheder med henblik på at målrette indsatsen - og evaluere sproglig, kognitiv og oplevet fremgang.

Læs mere