Af Kate Swinburn, Gillian Porter og David Howard

CAT – Comprehensive Aphasia Test

 • Antal
  -
  +
  2.500,00 kr.
I alt
2.500,00 kr.
2.000,00 kr. ekskl. moms
Den danske udgave af CAT til alle typer og sværhedsgrader af afasi og i alle dele af rehabiliteringsforløbet.

CAT giver et detaljeret overblik over styrker og svagheder inden for alle sproglige modaliteter samt væsentlig information om relevante kognitive færdigheder. Herudover giver spørgeskemaet om de oplevede begrænsninger vigtig viden om den afasiramtes egen oplevelse af sin situation.

Testen er nem at administrere, opererer på alle ICF-niveauer og giver detaljeret, værdifuld information.

Testen består af:

 • En kognitiv screening med 6 deltest, som giver væsentlige input til planlægningen af genoptræning, herunder fx semantisk hukommelse.
 • Et sprogbatteri, som i 21 deltest måler forskellige delkomponenter af sproget såsom forståelse, gentagelse, benævnelse, læsning og skrivning. Deltestene er opdelt i hovedområderne sprogforståelse og sprogproduktion, og i hver deltest er der taget højde for sproglige variable, som har betydning for den sproglige præstation.
 • Et spørgeskema om oplevede begrænsninger i form af en nonverbal selvvurdering, som giver indblik i, hvordan den afasiramte selv oplever sine kommunikationsvanskeligheder inden for forskellige områder.

Testen kan bruges på mange niveauer, fx til at:

 • udrede afasi.
 • fastslå afasiens udtryk og sværhedsgrad.
 • identificere underliggende årsager til de sproglige vanskeligheder.
 • identificere fokusområder for videre testning/udredning.
 • belyse sproglige styrker og svagheder med henblik på at målrette indsatsen.
 • evaluere sproglig, kognitiv og oplevet fremgang.

Fakta

Udgivelsesår
2017
ISBN
0126-00

Om forfatterne

Kate Swinburn

Kate Swinburn arbejder i Connect (The Communication Disability Network) og er ph.d. og lektor ved University College London. Hun er uddannet ved Cambridge University og har arbejdet som klinisk neurolog i mange år.

Gillian Porter

Gillian Porter er tale- og sprogterapeut hos North Herts og Stevenage PCT.

David Howard

David Howard er forskningsprofessor i kommunikation og sprogvidenskab ved University of Newcastle-upon-Tyne. Han er desuden kognitiv neuropsykolog og tale- og sprogterapeut.

Godkendte faggrupper

Testadministrator
Testen henvender sig til talepædagoger, audiologopæder, neuropsykologer og lignende faggrupper.

Målgruppe

Testpersoner
Personer med erhvervet afasi.

Dansk tilpasning

Testen er oversat og tilpasset til danske forhold af audiologopæderne Lisbeth Haaber Hansen og Majken Kaae Frederiksen. Manualen er også på dansk, og der er indsamlet danske normer i samarbejde med danske kommunikationscentre, specialundervisningscentre og hospitaler.

Tid

Testen tager 60-90 minutter at administrere. Testningen kan opdeles i flere sessioner, hvis der er behov for det.

Indhold

CAT – Komplet sæt består af:

 • 1 CAT  Vejledning
 • 1 CAT Stimulusmappe – Kognitiv screening og Sprogbatteri
 • 1 CAT Stimulusmappe – Oplevede begrænsninger
 • 10 CAT Scoringshæfter

Tilkøb efter køb af Komplet sæt:

 • CAT Vejledning (varenr. 0126-01)
 • CAT Stimulusmappe – Kognitiv screening og Sprogbatteri (varenr. 0126-51)
 • CAT Stimulusmappe – Oplevede begrænsninger (varenr. 0126-52)
 • CAT Scoringshæfte – 10 stk. (varenr. 7726).

Relaterede varer