Regnehuller

Der er altid noget, man er god til, når det kommer til matematik. Regnehuller er et materiale rettet mod eleverne, og kommer med relevante aktiviteter og materialer til kortlagte regnehuller. Baggrunden, for at en elev kommer i vanskeligheder, kan være meget personlig, og det er ikke nok at fokusere på det fagfaglige.

Materialet indeholder konkrete, relevante aktiviteter, læreren kan lave sammen med elever med kortlagte regnehuller.

Læs mere