Af Lena Lindenskov, Pia Beck Tonnesen og Peter Weng

Matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin

Kortlægning og undervisning

  • Antal
    -
    +
    500,00 kr.
I alt
500,00 kr.
400,00 kr. ekskl. moms
Et redskab til matematiklærere i arbejdet med at støtte elever i matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin. Materialets tilgang bygger på forfatternes begreb ’regnehuller’,der bl.a. indebærer, at matematikvanskeligheder kan imødegås med mange forskellige strategier.

Når en elev er gået i stå i sin udvikling af matematiske begreber og deres anvendelse, kan læreren bruge dette redskab til at finde svar på følgende spørgsmål:

  • Hvilke faglige områder er vigtige i elevens matematiske udvikling?
  • Hvilke informationer om elevens matematiske udvikling skal lærere søge at få kendskab til, og hvordan kan man skaffe sig disse informationer?
  • Hvilke undervisningstiltag kan og bør iværksættes på denne baggrund?

Svage præstationer i matematik kan få alvorlige personlige og sociale konsekvenser. Alle elever har derfor krav på at blive mødt med lærings- og undervisningsbetingelser, som forebygger og afhjælper matematikvanskeligheder.

Materialets tilgang bygger på forfatternes begreb ’regnehuller’,der bl.a. indebærer, at matematikvanskeligheder kan imødegås med mange forskellige strategier, og at den bedste strategi ikke altid er at starte med ’at fylde hullet op’.

Materialet indeholder en informationstest og samtaleguide, der anvendes til at indhente informationer om elevens forudsætninger, potentialer, behov og motivation. For hvert faglige område er der oversigt med fokusspørgsmål og begrundelser samt forslag til kortlægning og undervisning, som læreren kan bruge direkte eller i tilpasset form i en indsats for at styrke elever i matematikvanskeligheder. It-muligheder beskrives med eksempler, og der afsluttes med kopiark.

Matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin henvender sig til matematiklærere og matematikvejledere i grundskolen, på efterskoler og ungdomsuddannelserne. Desuden vil alle, der beskæftiger sig med elever i matematikvanskeligheder i støttecentre eller specialskoler, kunne finde inspiration.

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN
978-87-7158-183-6
Antal sider
248

Om forfatterne

LL
Lena Lindenskov

Lena Lindenskov er lektor på Danmarks institut for Pædagogikog Uddannelse (DPU), Campus Emdrup, Aarhus Universitet.

PT
Pia Beck Tonnesen

Pia Beck Tonnesen er lektor på Institut for Skole ogLæring, Professionshøjskolen Metropol.

PW
Peter Weng

Peter Weng er cand.pæd. i matematik og pensioneret lektor med tidligere ansættelser ved Danmarks Pædagogiske Institut, Danmarks Pædagogiske Universitet og Professionshøjskolen Metropol. Han arbejder inden for det fagdidaktiske område med elevers vanskeligheder ved læring af matematik, med fokus på tidlige indsatser for at afhjælpe disse, samt med problembehandling som redskab i og mål for undervisningen i matematik.

Relaterede varer