Af Peter Weng

TÆNK MATEMATIK

Styrk problembehandlingen i matematikundervisningen

 • Bog
  -
  +
  299,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  209,00 kr.
I alt
299,00 kr.
239,20 kr. ekskl. moms
Vi skal styrke børns matematiske mindset og selvtillid. Derfor skal matematik kobles sammen med hverdagens problemløsning, tænkning og leg.

Al for meget matematikundervisning handler om tal, regler og udenadslære, og alt for mange elever synes, at matematik er meningsløst og k-e-d-e-l-i-g-t.

Det er jo skørt, for matematisk tænkning og problemløsning er en naturlig del af hverdagen. Derfor skal vi have koblet matematik i skolen bedre sammen med hverdagens problemer.

At tænke matematik skal i spil fra begyndelsen. Børn leger og undersøger problemer som en naturlig del af deres udvikling. De er kreative og åbne over for forskellige måder at undersøge verden på – og de tager ofte intuitivt matematikken til hjælp. Det er her, undervisningen begynder! Og begynder at giver mening for eleverne. Også uden for klasseværelset.

Når vi arbejder med problembehandling i undervisningen, lærer eleverne matematik ved at tænke strategisk, reflektere matematisk og argumentere for idéer og fremgangsmåder. Eleverne er med i et undersøgende, matematisk samarbejde – modsat mange lærebøger og digitale matematiksystemer. Det er med til at udvikle deres matematiske kundskaber, kreativitet og selvtillid og samtidig styrke deres matematiske mindset.

TÆNK MATEMATIK er til matematiklærere i grundskolen. Undervisere på ungdomsuddannelser kan også læse med. Bogen indeholder 118 problemstillinger inden for 15 matematiske områder:

Pascals trekant * De naturlige tal * Fibonaccital * Cirklen * Måltal på former og figurer * Konstruktionen af former og figurer * Brøker, procent og decimaltal * Sandsynligheder * Pythagoras sætning * Mønstre * Ligninger og funktioner * Data og statistik * Målinger * ”Penge” * Vise og bevise i matematik.

Fakta

Udgivelsesår
2024
ISBN (Bog)
9788771857795
ISBN (E-bog)
9788771857801 (ePub)
Antal sider
208

Om forfatteren

Peter Weng

Peter Weng er cand.pæd. i matematik og pensioneret lektor med tidligere ansættelser ved Danmarks Pædagogiske Institut, Danmarks Pædagogiske Universitet og Professionshøjskolen Metropol.

Citat fra bogens indledning

Der skal udvikles en undervisningskultur, hvor den uformelle tilgang til matematik værdsættes langt mere end i dag. Elever skal opleve, at deres tænkning bliver anerkendt og værdsat af læreren, uanset om læreren oplever, at elevens idé og argumentation er hensigtsmæssig. Læreren må aldrig give eleven følelsen af, at hans eller hendes idéer eller tænkning er ligegyldige.

Peter Weng

Relaterede varer