Af Lena Lindenskov og Peter Weng

Matematikvanskeligheder på mellemtrinnet

Kortlægning gennem samtale

  • Antal
    -
    +
    475,00 kr.
I alt
475,00 kr.
380,00 kr. ekskl. moms
Et redskab til matematiklærere i arbejdet med at støtte elever i matematikvanskeligheder på mellemtrinnet.

Et redskab til matematiklærere i arbejdet med at støtte elever i matematikvanskeligheder på mellemtrinnet.

Når en elev er gået i stå i matematikundervisningen, kan læreren med dette redskab gennemføre en samtale med eleven og kortlægge elevens problemer. Kortlægningen kan inspirere læreren til handlinger, der styrker og udvikler eleven positivt i matematikundervisningen. Målet er også at modvirke elevens negative oplevelser og vanskeligheder i faget.

Materialet har fokus på de ændringer i forventninger, krav og mål, som eleverne møder i skiftet fra indskoling til mellemtrin. Samtidig er der fokus på, hvordan man som lærer opdager, kortlægger og afhjælper regnehuller i forhold til elevens færdigheder og viden.

Svage præstationer i matematik kan få alvorlige personlige og sociale konsekvenser. Alle elever har derfor krav på at blive mødt med lærings- og undervisningsbetingelser, der forebygger og afhjælper matematikvanskeligheder. Materialets tilgang bygger på forfatternes begreb ’regnehuller’,der bl.a. indebærer, at matematikvanskeligheder kan imødegås med mange forskellige strategier, og at den bedste strategi ikke altid er at starte med ’at fylde hullet op’.

Bogen er en del af serien Matematikvanskeligheder, der dækker grundlæggende matematik på alle alders- og klassetrin. De tre bøger har samme tilgang til undervisning af elever med matematikvanskeligheder. I denne bog er der særligt fokus på samtale i matematikundervisningen og på den direkte dialog mellem lærer og elev, når læreren skal undersøge, hvordan en elev er kommet i vanskeligheder med matematik.

Erfaringer viser, at der er en stor spredning af elevers begrebsudvikling i matematik. Mange elever følger ikke den lineære progression, der er indbygget i klassetrin eller alder i den officielle beskrivelse af fagformål. Derfor kan bogen med fordel bruges i arbejdet med elever på andre klassetrin, selvom det fagfaglige udgangspunkt er mellemtrinnet.

Bogen henvender sig til matematiklærere og matematikvejledere i grundskolen. Alle, der arbejder med elever i matematikvanskeligheder på ungdomsuddannelser, efterskoler, i støttecentre eller på specialskoler, vil også kunne finde inspiration i bogen.

Fakta

Udgivelsesår
2020
ISBN
978-87-7158-827-9
Antal sider
130

Om forfatterne

LL
Lena Lindenskov

Lena Lindenskov er lektor på Danmarks institut for Pædagogikog Uddannelse (DPU), Campus Emdrup, Aarhus Universitet.

Peter Weng

Peter Weng er cand.pæd. i matematik og pensioneret lektor med tidligere ansættelser ved Danmarks Pædagogiske Institut, Danmarks Pædagogiske Universitet og Professionshøjskolen Metropol.

Anmeldelser

En længe ventet brugsbog til matematiklæreren. Absolut en bog der ikke kan undværes. Det er en samtalebog hvor man får mulighed for, at komme i øjenhøjde med eleven og dermed også hjælpe inden det er for sent. Skolen bør købe denne bog!

Kai Pedersen, Specialpædagogisk Månedsblad

Det er vigtigt, at elever med matematikvanskeligheder får disse afdækket og afhjulpet i videst muligt omfang. Her kan det nu komplette sæt vejledninger om matematikhuller gøre god fyldest i grundskoleforløbet. (...) I bogens meget grundige indledning kunne et par kapitler nok undværes, mens andre klart er must read. (...) Det er aldrig for sent at få en lykkelig matematikbarndom, og nærværende materiale skubber ligesom sine to forgængere i den rigtige retning."

Folkeskolen

MÅLGRUPPE

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for 4.-6. klasse. Det egner sig til brug i specialundervisningen. Materialet henvender sig primært til matematiklærere og matematikvejledere, men også til PPR-medarbejdere, skoleledere, lærerstuderende og andre, som beskæftiger sig med læring, undervisning og vejledning i matematik i grundskolen.

fagligt oplæg

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer