Af Lena Lindenskov, Steffen Overgaard, Mikkel Stoltenberg Hatting og Cecilie Carlsen Bach

Regnehuller – Plus, minus og gange * PAKKE MED 5 STK. *

Elevhæfte. Pakke med 5 stk.

 • Antal
  -
  +
  375,00 kr.
I alt
375,00 kr.
300,00 kr. ekskl. moms
Motivér elever i matematikvanskeligheder med konkrete opgaver inden for plus, minus og gange.

I Elevhæftet arbejder eleven med opgaver inden for plus, minus og gange. Du bruger som lærer din viden om eleverne fra arbejdet med Matematikvanskeligheder til at vælge, hvilke dele af hæftet eleverne skal arbejde med, og hvilke supplerende materialer og kontekster der eventuelt inddrages.

Elevhæfterne Regnehuller er knyttet til Matematikvanskeligheder på mellemtrinnet – kortlægning gennem samtale, der fokuserer på kortlægning af elevers matematikvanskeligheder. Regnehuller er et materiale rettet mod eleverne, og kommer med relevante aktiviteter og materialer til kortlagte regnehuller.

Baggrunden, for at en elev kommer i vanskeligheder, kan være meget personlig, og det er ikke nok at fokusere på det fagfaglige. Man er også som lærer nødt til

 • at være nysgerrig på, hvordan eleven oplever og forstår matematik og sin egen virksomhed i denne
 • og at være nysgerrig på, hvad der kan motivere eleven til at gå i gang og til at fastholde interessen

Hæfterne anvender forskellige typer af opgaver og arbejde med matematisk aktivitet, som varierer i forhold til lærerens indblanding, herunder:

 • Opvarmning, som læreren med en kort instruktion sætter eleverne i gang med ved opstarten af et nyt opslag. Eleverne arbejder alene eller sammen. Hensigten er, at elevernes mentale fokus rettes ind på området. Opvarmningen er åbent tilrettelagt, hvor elever kan deltage uanset forudsætninger.
 • Grønne bokse, som kræver din aktive deltagelse. Elev(er) samtaler og samarbejder med læreren. Hensigten er, at eleven opdager og erkender, og at læreren sikrer sig, at opgaverne giver mening for eleven.
 • Individuelt arbejde. Hensigten er, at eleven fastholder og uddyber sin erkendelse, øver sig og lægger mærke til nuancer.

Hertil hører fælles Lærervejledning for REGNEHULLER: Plus, minus og gange og REGNEHULLER: Division og positionssystemet.

Fakta

Udgivelsesår
2022
ISBN
978-87-7158-996-2 (5-PAK)
Antal sider
24

Om forfatterne

Lena Lindenskov

Lena Lindenskov er lektor på Danmarks institut for Pædagogikog Uddannelse (DPU), Campus Emdrup, Aarhus Universitet.

Steffen Overgaard

Steffen Overgaard er lektor på Københavns Professionshøjskole.

Mikkel Stoltenberg Hatting

Mikkel Stoltenberg Hatting (tidl. Bruun) er matematiklærer, lærebogsforfatter og bestyrelsesformand i Lektiepiloter.

Cecilie Carlsen Bach

Cecilie Carlsen Bach er Ph.d.-studerende i matematikkens didaktik ved Aarhus Universitet.

MÅLGRUPPE

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for 4.-6. klasse. Det egner sig til brug i specialundervisning.

Anmeldelser

Det er bare så dejligt med et materiale, der støtter elever i matematikvanskeligheder. Men lige med det fokus, de har brug for. Her er det ikke bare træning, men gode og velovervejede opgaver, der har fokus på dialogen og samtalen eleverne imellem. Jeg får altså også hjælp til, hvad jeg stille af gode spørgsmål, og hvilke overvejelser jeg kan gøre mig, når jeg arbejder med mine elever.

Hæfterne dækker bredt, så man som lærer, kan hjælpe eleverne lige der, hvor de har deres regnehuller og udfordringer.

Signe Stiig, Lærer

fagligt oplæg

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer