Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse er et spørgeskema til unge og voksne, som skal udredes for kognitive vanskeligheder, fx i forbindelse med uddannelses- og arbejdsmarkedsparathedsvurderinger.

Spørgeskemaet besvares af personen selv, som dermed tager stilling til sine evner på følgende områder: energi, opmærksomhed, hukommelse og indlæring, styring, samvær med andre, dansk, matematik og motorik.

Læs mere