CDI 2

CDI 2 er en omfattende og bredspektret test, der hurtigt og effektivt giver overblik over forekomsten og sværhedsgraden af depressive symptomer hos børn og unge. Den er velegnet til tidligt at opspore og identificere depressionstegn og -symptomer og ideel til at screene både enkeltpersoner og større grupper.

På baggrund af resultaterne kan der iværksættes yderligere undersøgelser eller målrettet behandling. Testen er også velegnet til at monitorere og vurdere effekten af igangværende behandlingstiltag.

Læs mere