Af Maria Kovacs

CDI 2 – Children’s Depression Inventory 2nd edition

Komplet test

  • Antal
    -
    +
    2.250,00 kr.
I alt
2.250,00 kr.
1.800,00 kr. ekskl. moms
Den officielle danske udgave af den mest anerkendte test til vurdering af depression hos børn og unge.

CDI 2 er en omfattende og bredspektret skala, der hurtigt og effektivt giver overblik over forekomsten og sværhedsgraden af depressive symptomer hos børn og unge. Den er velegnet til tidligt at opspore og identificere depressionstegn og -symptomer og ideel til at screene både enkeltpersoner og større grupper. På baggrund af resultaterne kan der iværksættes yderligere undersøgelser eller målrettet behandling. Testen er også velegnet til at monitorere og vurdere effekten af igangværende behandlingstiltag.

CDI 2 er en revideret udgave af CDI, som har været anvendt i Danmark i flere år i en forskningsudgave.

Testen består af tre spørgeskemaer: ét til barnet selv, ét til forældre og ét til lærere. Selvrapporteringsspørgeskemaet findes både i en kort og en lang udgave med hhv. 12 og 28 spørgsmål. På baggrund af det korte selvrapporteringsskema og spørgeskemaerne til forældre og lærere udregnes en totalscore, der er afledt af scoren på delskalaerne Funktionelle og Emotionelle problemer. Ud fra den lange selvrapporteringsudgave udregnes tillige en score på delskalaerne Negativ sindstilstand, Ineffektivitet, Negativ selvopfattelse og Interpersonelle problemer.

Fakta

Udgivelsesår
2014
ISBN
0113-00

Om forfatteren

MK
Maria Kovacs

Maria Kovacs er ph.d. i psykologi ved University of Pennsylvania. Hun forsker primært i depression hos unge, behandling af depression og sammenhængen mellem depression og selvmord.

Godkendte faggrupper

Testadministrator
Testen kan anvendes af psykologer, læger, kandidater i pædagogisk psykologi og andre fagpersoner, der har erfaring med at foretage kliniske vurderinger af børn og unge med depressive tilstande.

Målgruppe

Testpersoner
Børn og unge i alderen 7 til 17 år.

Sprog

Testens spørgeskemaer er oversat og tilpasset danske forhold af overlæge, ph.d. Merete Juul Sørensen og cand.psych.aut., ph.d. Henrik Skovdahl Hansen. Testen er tilbageoversat og godkendt af det amerikanske forlag, der har rettighederne til testen.

Manualen er dog den originale amerikanske.

Tid

Testen gennemføres og scores på 15 minutter.

Indhold

CDI 2 – Komplet sæt består af:
– 1 stk. Manual på engelsk
– 10 stk. af hver af skemaerne.

Tilkøb efter køb af Komplet sæt
– Manual på engelsk (0113-01)
– Kort selvrapporteringsskema (0113-07) – 10 stk.
–  Selvrapporteringsskema (0113-08) – 10 stk.
–  Spørgeskema til forældre (0113-09) – 10 stk.
–  Spørgeskema til lærere (0113-10) – 10 stk.

 

Relaterede varer