CPT 3 CONNERS

Conners er en digital test, som objektivt og effektivt afdækker mulige opmærksomhedsforstyrrelser og det kognitive funktionsniveau. Det er en såkaldt performancebaseret test, hvor testpersonen skal reagere, når han eller hun præsenteres for et bogstav på skærmen – bortset fra bogstavet X, som man skal ignorere.

Testen måler testpersonens præstation inden for fire områder af opmærksomhed (Inattentiveness, Impulsivity, Sustained attention og Vigiliance) og kortlægger dermed de specifikke opmærksomhedsproblemer.

Læs mere