Tidlige tegn

Tidlige tegn afdækker og giver et nuanceret indblik i den enkelte elevs individuelle kognitive forudsætninger, herunder elevens hukommelsesspændvidde og forarbejdningshastighed, der samlet set kaldes arbejdshukommelsen. På den baggrund kan der træffes kvalificerede beslutninger om, hvordan undervisningen bedst tilrettelægges for den enkelte elev. Dermed er der samtidig tale om en guide til undervisningsdifferentiering.

De enkelte delprøver vurderer alle centrale elementer i den tidlige læseindlæring og i det grundlæggende talkendskab. Det er nemt at se, hvordan de enkelte delprøver udføres, og hvordan resultatet opgøres. Det samlede resultat præsenteres som en elevprofil med et tydeligt overblik over de områder, der kræver opmærksomhed og yderligere træning.

Træningsmaterialerne HUSK & LÆS, HUSK & REGN, HUSK & SKRIV og HUSK & TEGN passer til de enkelte områder i delprøverne.

Læs mere

TIDLIGE TEGN på faglige udfordringer