Af Ib Hedegaard Larsen

TIDLIGE TEGN – Elevhæfter og Scorings-og Registreringsark

10 stk.

  • Antal
    -
    +
    400,00 kr.
I alt
400,00 kr.
320,00 kr. ekskl. moms
Dansk prøvemateriale som afdækker den enkelte elevs individuelle kognitive forudsætninger.

Prøvematerialet TIDLIGE TEGN er udviklet med det formål at afdække den enkelte elevs individuelle kognitive forudsætninger herunder afdækning af elevens hukommelsesspændvidde og forarbejdningshastighed, samlet set kaldet arbejdshukommelsen. På baggrund heraf kan der træffes kvalificerede beslutninger om, hvordan undervisningen bedst kan tilrettelægges for den enkelte elev.

Prøven kan anvendes fra midten af 1. klasse til 3. klasse og er primært rettet mod elever, der jævnligt er udfordret i den almene undervisning. Samlet set giver prøven et nøje indblik i karakteren af de udfordringer eleven har, så undervisningen kan differentieres med udgangspunkt heri.

De enkelte delprøver udgør alle centrale elementer ved den tidlige læseindlæring og i det grundlæggende talkendskab. Det er tydeligt angivet ved de enkelte delprøver, hvordan de skal udføres, og hvordan resultatet skal opgøres. Det samlede resultat præsenteres som en elevprofil, der giver et overblik over de områder, der kræver opmærksomhed og yderligere træning.

 

 

Fakta

Udgivelsesår
2020

Om forfatteren

Ib Hedegaard Larsen

Ib Hedegaard Larsen er lærer og cand.pæd.psych. Han har bl.a. arbejdet som skolepsykolog og afdelingsleder i Københavns Kommune, og han har mange års erfaring med undervisning af elever med massive læse-stave-vanskeligheder og ordblindhed.

Målgruppe

Prøven henvender sig primært til testvejledere, læsevejledere og specialundervisningslærere.

Relaterede varer